Sisäolosuhteiden seurantaan uusi helppo tapa käyttöön

Uutinen

Asiasanat

Toimitilat

Vantaan kaupunki ottaa käyttöön uuden, jatkuvatoimisen olosuhteiden seurantajärjestelmän.

Jatkuvatoimisen seurannan seinäkyltti, jossa QR-koodi.

Jatkuvatoimisessa seurannassa seinäkyltin QR-koodin avulla voi antaa palautetta sisäolosuhteista.

Vantaan kaupunki ottaa käyttöön uuden, jatkuvatoimisen olosuhteiden seurantajärjestelmän. Rakennuksen käyttäjä pystyy tarkistamaan huoneen olosuhdetiedot ja kertomaan sisäilmahavainnoistaan vaivattomasti QR-koodin avulla. Järjestelmä otetaan käyttöön syyskuussa aluksi neljässä kohteessa.

Vantaa on aiemminkin tehnyt anturimittausten ja käyttäjäpalautteen yhdistävää olosuhdeseurantaa. Uutta on, että kuka tahansa kävijä pystyy tarkistamaan älypuhelimellaan seinällä olevan QR-koodin kautta vaikkapa tilan lämpötilan. Samaa reittiä pystyy kertomaan havaintonsa olosuhteista.

Aluksi neljä kohdetta seurantaan

Vantaa kehittää suunnitelmallisesti sisäolosuhteiden seurantaa. Ensimmäiset neljä kohdetta ovat erityyppisiä ja valittu seurantaan erilaisin perustein. Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon palautetta tilojen käyttäjiltä siitä, millaisiksi he kokevat sisäolosuhteet. Tärkeää on myös saada jatkuvaa mittausdataa sisäolosuhteista pidemmän jakson ajalta. Järjestelmä on seurantatarpeen mukaan käytössä kussakin rakennuksessa vähintään puolen vuoden ajan.

Ensimmäiset seurantakohteet ovat Variston entisestä koulusta remontoitu väistötilapäiväkoti, laajasti korjattu Rautpihan päiväkoti, uusi Veturin päiväkoti sekä Peltolan koulu, jota on korjattu useiden vuosien aikana tila kerrallaan. Jokaiselle kohteelle tiedotetaan seurannasta tarkemmin kohdekohtaisesti.

Kehitetty pilottien pohjalta

Vantaan kaupunki on ollut aiemmin mukana VTT:n ja Aalto-yliopiston toteuttamassa Smart & Clean -hankkeessa, josta voi lukea lisää tiedotteesta.. Anturimittaukset ja käyttäjäpalaute täydentävät hyvin toisiaan olosuhteiden seurannassa. Jotta henkilöstö ja muut käyttäjät jaksavat kertoa havainnoistaan, järjestelmän pitää toimia vaivattomasti ja tietoa pitää pystyä jakamaan myös tilankäyttäjille reaaliaikaisesti.

Seuranta on osa ennakoivaa sisäilmatoimintaa ja tavoitteena on tunnistaa häiriötilanteita ennen kuin niistä tulee ongelmia. Tarpeen mukaan mittaustulosten tai palautteen perusteella käynnistetään tarkemmat tutkimukset tai toimenpiteet. Järjestelmän toteuttaa 720 Degrees Oy.

Avainsanat

SisäilmaTilat