Tikkurilan Väritehtaan alueen suunnittelukilpailun kilpailutyöt nyt esillä verkossa

Uutinen

Tikkurilan Väritehtaan alueen arkkitehtuurikilpailun viisi kilpailuehdotusta ovat kommentoitavissa Osallistuvavantaa.fi -sivustolla 31.7. asti.

Ilmakuvassa Tikkurilan jokirantaa ja Väritehtaan aluetta

Tikkurilan keskusta laajenee Väritehtaan alueen suuntaan

Väritehtaan alueen, nykyiseen Tikkurilan keskustaan kiinteästi liittyvän uuden kaupunginosan suunnittelu on edennyt Vantaan kaupungin ja Tikkurila Oyj:n yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa järjestettävään kansainväliseen suunnittelukutsukilpailuun. Kilpailu käynnistyi 3. tammikuuta 2022 ja viiden kilpailuun kutsutun arkkitehtitoimiston kilpailutyöt ovat nyt katsottavissa ja kommentoitavissa Vantaan kaupungin Osallistuvavantaa.fi -sivustolla.

Laaja, lähes nykyisen Tikkurilan keskustan kokoinen suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan väritehtaiden, Heurekan pysäköintialueen, niiden väliin jäävien kartano- ja puistoalueiden sekä Keravanjoen rannan alueella, sijoittuen Kuninkaalan ja osittain Jokiniemen kaupunginosiin. Koko suunnittelualueen pinta-ala on noin 40 ha, josta Tikkurila Oyj:n omistaman alueen pinta-ala on noin 20,7 ha.

Suunnittelukilpailulla haetaan alueelle toteuttamiskelpoisia ideoita sekä mitoitusta. Uuden kaupunginosan tavoitteena on urbaani, monipuolinen, toimiva ja korkeatasoinen kaupunkikeskustan osa. Sen tulee korostaa alueen kerroksellista historiaa, alueen kulttuuriperintöä ja rakennusperintökohteita, Keravanjoen rantamaisemaa ja koskiympäristöä kaupunkipuistona sekä ottaa huomioon joen merkitys ekologisena käytävänä. Lisäksi haetaan ideoita siitä, millaista on uusi aktiivinen ja kestävä kaupunkilaisuus sekä kaupunkielämä mm. asumisen, työnteon, palveluiden, liikkumisen ja virkistyksen suhteen.

Kilpailutyöt ovat katsottavissa ja kommentoitavissa Vantaan kaupungin Osallistuvavantaa.fi -sivustolla 31.7.2022 asti.

Kilpailun voittajan valitsee tuomaristo ja voittaja julkistetaan lokakuussa 2022. Kilpailun lopputuloksen perusteella alueelle valmistellaan kaavarunko tulevien asemakaavamuutosten pohjaksi.

Vantaan kaupunki ja Tikkurila Oyj allekirjoittivat marraskuussa 2020 yhteistyösopimuksen, joka käsittää koko Tikkurila Oyj:n Vantaalla omistaman maa-alueen ja sen kehittämisen pitkällä aikavälillä vaiheittain, mahdollistaen yhtiön toimintojen jatkumisen alueella. Maankäytön suunnittelu on useiden vuosien hanke, ja nyt käynnissä oleva arkkitehtuurikilpailu sen ensimmäinen vaihe. Tikkurila Oyj ei ole tehnyt päätöksiä uuden tehtaan rakentamisesta, ja valmistus jatkuu nykyisissä yksiköissä.

Avainsanat

TikkurilaKaupunkikehitys