Uimakausi alkaa – uimapaikkojen vedenlaatua valvotaan kesän ajan säännöllisesti

Uutinen

Vantaalla on kuusi yleistä uimarantaa, joiden kunnosta kaupunki pitää huolta. Uimaveden laatua rannoilla seurataan säännöllisesti.

Matarin uimaranta

Matarin uimaranta

Uimapaikat sijaitsevat Kuusijärvellä, Vetokannaksella ja Leppäkorvessa sekä Keravanjoen rannoilla Havukoskella, Matarissa ja Nikinmäessä.

Uimavesistä mitataan tiettyjen, mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavien bakteerien (suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli) määrää. Lisäksi havainnoidaan sinilevän esiintymistä. Suolistobakteerit ja sinilevät voivat aiheuttaa esimerkiksi pahoinvointia ja iho-oireita.

Jos sinilevää ei ole ja bakteerien määrä jää alle määriteltyjen raja-arvojen, uimaveden tila luokitellaan hyväksi. Jos raja-arvot ylittyvät tai vedessä on sinilevää, uimista kehotetaan välttämään. Uimarannoilta otetaan vesinäytteitä kesän aikana kahden viikon välein, kesäkuun alusta elokuun loppuun. Tuloksista tiedotetaan uimarantavesien valvonta-sivulla ja tiedottein uimarannoilla.

Uimavesien laatu ollut pääsääntöisesti hyvä

Ensimmäiset näytteet on otettu uimavesistä kesäkuun alussa, 1.6. Näissä mittauksissa vedenlaatu kaikilla kuudella uimarannalla oli hyvä.

Menneinä vuosina uimaveden laatu on ollut rannoilla pääsääntöisesti hyvä. Poikkeuksena on ollut Keravanjoen uimapaikkojen vesi runsaiden, rannoilta veteen bakteereita huuhtovien sateiden jälkeen. Tällöin vedessä on ollut toisinaan raja-arvot ylittäviä määriä suolistobakteereja. Siksi ympäristökeskus suosittelee välttämään uimista runsaiden sateiden jälkeen Havukosken, Matarin ja Nikinmäen uimarannoilla.

Tutustu vedenlaadun mittaustuloksiin Uimarantavesien valvonta-sivulla.

Vantaan uimarannat.

Lisätietoja

Vantaan ympäristökeskus

ymparistoterveys@vantaa.fi

Avainsanat

Uimavedet