Vaikuttajapäivässä ideoitiin millainen turvallinen tila on

Uutinen

Tänään järjestettiin vuosittainen Vaikuttajapäivä Vantaan kaupungintalolla, jossa lapset ja nuoret tuovat kaupungin päättäjien tietoon itselleen tärkeitä asioita. Vaikuttajapäivällä on tärkeä rooli Vantaan kaupungin lasten ja nuorten osallisuuden edistämisessä.

lapset ja nuoret osallistuvat Vaikuttajapäivään

Vuonna 2022 Vaikuttajapäivän teemana oli turvallisempi tila.  Lapset ja nuoret saivat ideoida minkälainen tila on heidän mielestään turvallinen. Vantaan kaupunki on sitoutunut lapsiystävällisyyden edistämiseen kunnan kaikessa toiminnassa.  Yksi konkreettinen teko on turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto kaupungin tiloissa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ryhmäkeskusteluissa 1-6 luokkalaiset koululaiset kertoivat, että heidän mielestään turvallisen tilan muodostavat pehmeät materiaalit esim. sohvat, värien käyttö seinillä valkoisen sijasta, kasvit sekä tilan valaistus, joka voi olla lämmin/luonnon valo. Myös tilan koolla ja avaruudella on merkitystä. Liian korkeat katot ja isot tilat miellettiin turvattomiksi. Turvallisuuden tunnetta voi heidän mielestään lisätä esim. jos tilan käyttäjät tervehtivät tilaan tulijoita ja että tilassa on myös aikuisia tarvittaessa.

Vaikuttajapäivään osallistuu kaksi edustajaa jokaisesta koulusta ja oppilaitoksesta. Päivä koostuu ryhmäkeskusteluista ja -töistä, jotka pohjaavat ennakkotehtäviin. Päivän ohjelma on jaettu kahteen osaan. Aamupäivä on suunnattu alakouluille luokille 1-6 ja iltapäivä puolestaan yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille.  

Vaikuttaja-päivä striimataan suorana lähetyksenä Vantaa-kanavalle ja lähetyksen voi katsoa jälkikäteen Vantaa-kanavalta. Vaikuttajapäivä on Vantaan kaupungin oma tapahtuma, joka järjestetään vuonna 2022 jo 14. kerran.

Avainsanat

PeruskoulutLukiot