Vantaa pääsee eroon fossiilisesta öljylämmityksestä uusiutuvan energian hankkeilla

Uutinen

Asiasanat

Ympäristö ja luonto

Kesän 2022 aikana Jokivarren ja Vierumäen koulujen vanhat öljylämmitysjärjestelmät vaihdetaan maalämpöön. Työt ovat käynnissä, valmista pitäisi olla lokakuussa lämmityskauden alkaessa. Päiväkummun koulun lämmitys vaihdettiin kaukolämpöön jo vuonna 2021. Näissä kolmessa koulussa on käytetty puolet Vantaan kaupungin kuluttamasta lämmitysöljystä.

Lämpöpatteri

Vantaalla on käynnissä monivuotinen hankekokonaisuus, jossa koulujen ja päiväkotien öljylämmityksestä luovutaan ja energiatehokkuutta parannetaan esimerkiksi LED-valaisinvaihdolla. Aiemmin on toteutettu lämmitysjärjestelmän muutokset jo viidessä päiväkodissa, ja vuonna 2023 toteutettavaksi jää vielä neljä päiväkotia. Sen jälkeen on päästy eroon noin 600 000 lämmitysöljylitran vuotuisesta käytöstä.

Rakennukset ovat erilaisia. Tapauskohtaisesti harkitaan, mikä öljylämmityksen korvaava energiatehokas lämpöpumppuvaihtoehto soveltuu parhaiten kuhunkin kohteeseen, vai onko paras vaihtoehto poltettavasta jätteestä tuotettu kaukolämpö. Hankkeessa öljylämmitys vaihtuu kaikissa kaupungin julkisissa rakennuksissa vähäpäästöisempään.

Vantaa on sitoutunut Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) vuosille 2017–2025. Sopimuksella pyritään kaupungin julkisen rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen ja energiankäytön vähentämiseen. Siihen sisältyy myös uusiutuvan energian käytön lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä. Vantaa on hyvässä vauhdissa, ja tavoittelee energiatehokkuussopimukseen kytkeytyvillä toimilla 7,5 prosentin vähennystä vuoden 2015 energiankulutuksen tasosta.

Siirtyminen öljylämmityksestä uusiutuvaan energiaan edistää Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Koulujen muutokset

Jokivarren koulussa lämmitystapa vaihdetaan öljylämmöstä maalämmöksi. Maalämpökaivoja tulee 14, syvyydeltään noin 300 metriä. Kovimpien pakkasten aikana maalämpöä tuetaan kahdella sähkökattilalla. Energiaremonttia täydennetään ensi vuonna vielä koulun katolle asennettavalla aurinkosähköjärjestelmällä sekä koko rakennuksen käsittävällä LED-valaisinvaihdolla. Nykyinen öljylämmitysjärjestelmä puretaan savupiippua lukuun ottamatta. Urakan hinta kustannetaan erillisestä energiarahoituksesta. Urakoitsijana on Etec Automation oy.

Vierumäen koulun muutoshanke on vastaavan tyyppinen. Maalämpökaivoja porataan 15 kappaletta. Olemassa olevat öljykattilat kytketään järjestelmään lisä- ja varaenergian tarvetta varten. Käytettävä öljy on tarkoitus vaihtaa biopolttoaineeksi lähitulevaisuudessa. Urakoitsijana on ST1 oy.