Vantaalla jouduttu kaatamaan tänä vuonna normaalia enemmän huonokuntoisia katupuita

Uutinen

Asiasanat

Ympäristö ja luonto

Vantaan alueella on kaadettu viime aikoina normaalia enemmän katupuita. Kaadetut puut ovat olleet huonokuntoisia ja siten vaarallisia, tai kasvituhoojien vaurioittamia. Menneenä kesänä jonkin verran puita on kuollut kuumuuden ja kuivuuden takia. Puiden vaurioita on havaittu sekä normaalin puiden hoidon yhteydessä että järjestelmällisissä puiden kunnon kartoituksissa.

Puita kadun varrella

Huonokuntoinen puu voi olla vaaraksi, jos se kaatuu tai sen oksa katkeaa ja putoaa. Kasvituhoojien syövyttämä puu saattaa pahimmillaan myös levittää kasvitautia lähiympäristöönsä, joten puu kannattaa kaataa lähipuiden suojelemiseksi.

Puihin kohdistuvaa rasitusta lisäävät ilmastonmuutoksen myötä muuttuneet sääolot ja liikenteen päästöt. Lisäksi monilla Vantaan alueilla istutettiin 70–80-luvuilla katupuita riittämättömään kasvualustaan. Puiden vanhetessa heikoista kasvuoloista aiheutuneita vaurioita on alkanut ilmetä yhä enemmän. Juuri tämän aikakauden puita on jouduttu nyt poistamaan normaalia enemmän. Sittemmin puiden kasvualustoihin on kiinnitetty enemmän huomiota.

Esimerkiksi Pähkinärinteen Lammaslammentieltä on jouduttu kaatamaan puolen vuoden aikana noin 20 puuta puiden rakenteellisten vaurioiden ja kasvituhoojien takia.

Turhaan katupuita ei kaadeta, sillä niistä on paitsi asukkaille iloa, myös paljon hyötyä. Puut sitovat hiiltä, pidättävät sadevettä ja siten ehkäisevät katujen tulvimista, tuovat varjoa ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta kaupungissa. Mitä vanhempi ja kookkaampi puu on, sen hyödyllisempi.

Vantaan katupuita hoidetaan säännöllisesti. Katujen varsilla olevia puita pitää esimerkiksi leikata, jotta niiden oksat eivät levittäydy kadun puolelle ja haittaa kulkua. Vahingoittuneita puita voidaan myös jonkin verran tervehdyttää leikkaamalla vaurioituneita oksia, jotta puiden elinikä pitenee.

Tietokanta katupuista tekeillä

Vantaalla on yhteensä lähes 20 000 katupuuta. Puista laaditaan parhaillaan tietokantaa, johon merkitään mm. jokaisen puun sijainti, laji, korkeusluokka, ympärysmitta, kunto, mahdolliset riskit puun kunnolle sekä puun tarvitsemat hoitotoimenpiteet. Tietokanta helpottaa puiden kunnon seurantaa, riskien ennakointia ja hoidon suunnittelua. Osa puiden ongelmista on havaittu tietokantaa varten tehtyjen kartoitusten yhteydessä.

Avainsanat

KadutPähkinärinneYmpäristö