Vantaan rakennusjärjestys uudistuu

Uutinen

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusRakentaminen

Rakennusjärjestyksen määräykset ohjaavat rakentamista Suomen kunnissa. Lakisääteinen rakennusjärjestys täydentää kaavoituksen määräyksiä. Vantaan rakennusjärjestys uudistetaan tämän vuoden aikana.

Rakennustyömaa Kivistön keskustassa.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä ja muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia asioita. 

– Rakennusjärjestyksessä korostuu paikallisuus. Siinä annetaan rakentamista koskevia määräyksiä, joiden katsotaan sopivan nimenomaan Vantaalle tai jollekin tietylle alueelle kaupungissamme, kuvailee uudistusta valmisteleva rakennusvalvontapäällikkö Risto Levanto.

Nykyinen Vantaan rakennusjärjestys on vuodelta 2010 ja sen määräykset edelleen monilta osin toimivat. Lainsäädännön muutosten ja uuden kaupunkistrategian myötä tarvetta päivittämiselle kuitenkin on.

– Tuoreessa Vantaan strategiassa painotetaan keskustojemme omaleimaisuutta. Kaupungin tavoitteena on myös olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Uudistustyön yhteydessä haluamme selvittää, miten rakennusjärjestys voi tukea resurssiviisasta rakentamista ja keskustojemme kehittämistä, Levanto luonnehtii.

Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa: Voiko pienimuotoisen rakentamisen luvanvaraisuutta edelleen keventää? Onko rakennusjärjestyksen määräysten syytä olla erilaisia kaupunkikeskustoissa kuin pientalovaltaisilla alueilla? Miten ohjataan rakentamista kaava-alueen ulkopuolella? Miten ohjataan hulevesien hallintaa?  

Uudistustyölle on tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta voi antaa mielipiteensä 12.4. mennessä Vantaan kaupungin kirjaamoon.

– Kuntalaisten asiantuntemusta toivotaan myös sisältökysymyksiin, kun uuden rakennusjärjestyksen luonnos tulee nähtäville myöhemmin keväällä, sanoo Risto Levanto. 

Tavoitteena on saada uusi rakennusjärjestys voimaan vuoden 2023 alusta. 

Tarkempaa tietoa rakennusjärjestyksen muutostyön edistymisestä ja siihen osallistumisesta saat rakennusjärjestyksen uudistamisen verkkosivulta.

Avainsanat

Osallistu ja vaikutaOsallisuusLuvat