Vantaan ratikka: kiinteistönomistajakyselyn ja ratikkapelin tulokset julkaistu

Uutinen

Vantaan ratikan kaavarungon suunnittelutyön taustaksi kartoitettiin kiinteistönomistajien ja lasten ja nuorten näkemyksiä ratikan suunnittelusta. Kiinteistönomistajat näkevät ratikan kehittävän kaupunkia ja lapset ja nuoret toivovat lisää turvallisuutta ja taidetta ratikan reitille. Raporttien tulokset toimivat tausta-aineistona ratikan suunnittelussa.

Tulevaisuuden ratikkakaupungin suunnittelun tueksi on kartoitettu myös kiinteistönomistajien sekä lasten ja nuorten näkemyksiä.

Vantaan ratikan kaavarungon suunnittelutyön taustaksi kartoitettiin kiinteistönomistajien näkemyksiä kyselyn ja lasten ja nuorten näkemyksiä ratikkapelin avulla syksyllä 2021. Nyt kyselyn ja ratikkapelin tulokset on julkaistu. Kiinteistönomistajat näkevät ratikan kehittävän kaupunkia ja lapset ja nuoret toivovat lisää turvallisuutta ja taidetta ratikan reitille.

Kiinteistönomistajien vastauksissa painottuvat asunto-osakeyhtiöiden vastaukset. Pääosin ratikan mahdollinen rakentaminen nähdään Aviapoliksen, Tikkurilan ja Hakunilan suuralueita kehittävänä asiana, joka vahvistaa erityisesti alueiden vetovoimaa ja saavutettavuutta.

-Aviapolis ja Hakunila nähdään nyt autolla hyvin saavutettavina, ja ratikan nähdään vahvistavan saavutettavuutta myös joukkoliikenteellä. Lisäksi ratikan nähdään tuovan lisää vetovoimaa kaikille suuralueille, kertoo yleiskaavasuunnittelija Eeva-Maria Niemi

Aviapoliksessa esiin nousevat pyöräilyn ja käveltävyyden kehittäminen. Hakunilassa nähdään olevan paljon kehityspotentiaalia erityisesti asumisen ja palveluiden näkökulmasta ja ratikan koetaan nostavan alueen profiilia ja houkuttelevuutta. Osassa vastauksista tuli myös esiin huoli Hakunilan omaleimaisen vehreyden säilyvyydestä. Tikkurilan nähdään entisestään vahvistavan asemaansa vahvana aluekeskuksena. 

Lapset ja nuoret toivovat turvallisuutta ja ympäristötaidetta

Ratikkapelin avulla kartoitettiin lasten ja nuorten näkemyksiä ratikan suunnittelusta sekä omasta lähiympäristöstä ja esiin nousivat turvallisuuteen liittyvät seikat.

Lapset ja nuoret pitivät ratikan varrella kivoina paikkoina erityisesti ostoskeskuksia ja palvelukeskittymiä, omaa kotia, koulua ja puistoja sekä joukkoliikennettä. Pelottavina paikkoina nousivat esiin alueilla esiintyvät pimeät paikat, harmaus, levottomuus ja pelottavat ja uhkaavat ihmiset.

Reitin varrelle toivotaan nurmikkoja ja istutettuja puita. Taiteen osalta alakouluikäiset toivoivat eniten maalaus- ja valotaidetta ja yläkouluikäiset ja toisen asteen opiskelijat lisäksi myös ympäristötaidetta.

-Turvallisuuden tunteen vahvistaminen nousee lasten ja nuorten vastauksissa esiin, ja sitä pyritään vahvistamaan suunnittelussa esimerkiksi valaistuksella. Nuoret ovat valveutuneita ja on hienoa huomata, että ympäristötaidetta toivotaan mukaan, summaa Janni Honkavaara.

Raporttien tuloksia on esitelty ratikan suunnittelun eri tiimeille, ja tulokset toimivat tausta-aineistona ratikan suunnittelussa. Ratikkapelin tulokset on toimitettu myös tiedoksi Lapsiystävällinen kunta-työhön.

Kiinteistönomistajakysely toteutettiin 24.11.–31.12.2021 ja ratikkapeliä pelattiin kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 15.11‒22.12.2021. Kiinteistönomistajakyselyyn vastasi yhteensä 78 vastaajaa.​ ​Ratikkapelin aloitti 295 vastaajaa ja viimeisen kysymykseen vastasi 100 pelaajaa. Testipeliin osallistui 100 vastaajaa. Kaikki vastaukset on huomioitu tuloksissa. Vastaajien määrän takia tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä vaan suuntaa antavia. Tutustu tarkemmin kiinteistönomistajakyselyn tuloksiin ja ratikkapelin tuloksiin.

Lisätietoja

Eeva-Maria Niemi

Yleiskaavasuunnittelija
050 302 9412 eeva-maria.niemi@vantaa.fi

Janni Honkavaara

Suunnittelijaharjoittelija
040 758 6275 janni.honkavaara@vantaa.fi