Vantaan uusi sivusto – 30 päivää julkaisun jälkeen

Uutinen

Kaupungin uusi sivusto vantaa.fi julkaistiin 15.3.2022. Sivusto on rakennettu Drupalin päälle. Nyt kun pahin pöly on laskeutunut, on ehkä hyvä vetää yhteen mitä tuli tehtyä.

Vantaa pääsivu huhtikuu 2022.
  • Katse käännettiin entistä vahvemmin sidosryhmiimme: heille, keitä varten sisältöjä teemme ja palveluita tarjoamme. Mietimme, mitä tietoa he tarvitsevat, ei niinkään miten olemme itse organisoituneet.
  • Digiloikka on ollut kaupungin hallinnossa aivan valtava. Sivustouudistuksen yhteydessä siirryttiin käyttämään Suomi.fi Palvelutietovarantoa laajemmin kuin ennen. Sieltä löytyvät palvelut sekä asiointikanavat. Samalla otettiin laajempaan käyttöön pääkaupunkiseudun yhteinen Toimipisterekisteri, josta löytyvät toimipisteiden palvelut, aukioloajat ja kuvaukset. Nyt nämä yhteen paikkaan päivitettävät tiedot tulevat automaattisesti myös kaupungin verkkosivuille, mikä sekä vähentää työtä että parantaa tietojen ajantasaisuutta. Panostuksena näiden käyttöönotto on ollut hyvin iso ja vaatinut paljon koulutusta sekä tukea, jotta palveluiden tiedot tästä lähtien päivitettäisiin siellä missä palvelu myös tuotetaan. Yhdenmukainen sisällöntuotanto ja selkeä kieli vaatii vielä lisää työtä.
  • Saavutettavuus on parantunut huomattavasti verrattuna edelliseen sivustoon. Saavutettavuusdirektiivin tarkoitus on saada kaikki digipalveluiden piiriin, ja siksi se ei ole kuntatoimijalla vapaaehtoinen ponnistus. Laki edellyttää, että tarjoamme saavuttavia sisältöjä, ja tämä on kaikkien sisällöntuottajien tärkeä tehtävä.
  • Erillissivustoja yhdenmukaistetaan pääsivustoon nähden: helppo luoda ja ylläpitää, sama julkaisujärjestelmä. Ennen erillissivustoja hankittiin oman tarpeen mukaan, joka kasvatti kuluja ja teki ylläpidosta erittäin haastavaa. Nyt saamme myös ilmeeltään yhdenmukaisen sivustokokonaisuuden, jolloin kohderyhmämme tunnistavat helposti kaikki sivustomme ja palvelumme yhdeksi isoksi perheeksi.
  • Sivustolle on perustettu sisällöllinen toimitusryhmä, joka keskittyy vain ja ainoastaan siihen, miten sisältö toimii. Ryhmässä on edustajat kaikkien toimialojen viestintäyksiköistä, ja tarkoitus luoda entistä yhtenäisempää sisältöä sivustokävijöille. Palautteita käydään läpi ja datan pohjalta tehdään sisällöllisiä päätöksiä sekä mietitään teknisiä jatkokehitysideoita. Nyt kaikki paukut on suunnattu siihen, ettei häntä heiluttaisi koiraa.
  • Sisällöntuotannossa panostetaan jatkossa myös hakukoneoptimointiin ja sitä varten on hankittu työkalut, joiden avulla kuka tahansa sisällöntuottaja pystyy hyödyntämään analytiikka helposti ja ymmärrettävästi.
  • Kieliversiot ovat vielä työn alla ja niistä keskustellaan paljon: panostetaanko kieliversioihin vai selkokieleen? Viittomakielestäkin puhutaan paljon erityisesti valtuustolähetysten yhteydessä. Mikä edesauttaa kotoutumista? Tässä petraamme tulevina kuukausina ja vuosina, jotta monikieliset vantaalaiset saavat tarvitsemansa tiedon.

Ponnistus on ollut valtava viimeisen kolmen vuoden aikana – paitsi teknistä kehitystä, se on vaatinut myös viestijöiltä ja muilta sisällöntuottajilta osaamisen kasvattamista ja uusia toimintatapoja. Muutos on nyt alkanut, ja tämän päälle on hyvä lähteä rakentamaan. Kuntien digitalisaatio edistyy valtavalla vauhdilla. Jotta kukaan ei tippuisi kelkasta, saavutettavuus ja selkeä kieli ovat keskeisiä asioita myös tulevaisuudessa.

Avainsanat

SaavutettavuusPalveluDigitaalisuus