Korvausvaatimukset

Asiasanat

AsuminenLiikenneTurvallisuus

Kaupunki on velvollinen korvaamaan yleisillä alueilla tapahtuneita vahinkoja, jos kaupunki on laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuuksiaan. Kaupunki on korvausvelvollinen myös silloin, jos se on omilla toimillaan aiheuttanut henkilöille tai omaisuuksille vahinkoja.

Vahingonkorvauksia voi hakea erillisillä lomakkeilla. Jokainen hakemus käsitellään erikseen. Kaupunki ei korvaa vahinkoja ilman todistettuja kuluja eikä maksa etukäteen mahdollisesti syntyviä menoja. Aineellisia vahinkoja kaupunki korvaa joko rahallisesti tai rikottuja rakenteita korjaamalla.

Kaikki korvausvaatimuslomakkeet toimitetaan Vantaan kaupungin kirjaamoon. Terveysasiakirjoja tai muita arkaluonteisia tietoja ei suositella lähetettäväksi sähköpostilla. 

Lisätietoja

Vantaan kaupunki

Kirjaamo

PL 1100
01030 Vantaan kaupunki

Avainsanat

LomakkeetKadutPuistot