Vantaan maa- ja asuntopoliittiset linjaukset

Vantaan tavoitteena on olla kaupunki, jossa on hyvä elää, asua ja tehdä työtä. Maa- ja asuntopoliittiset linjaukset mahdollistavat kaupungin maankäytön, rakentamisen ja tonttimarkkinoiden hallinnan sekä kaupungin talouden tasapainottamisen.

kerrostalo-perhe-KSu_Brandikuvaus_Syksy2021_058.jpg

Vantaan tavoitteena on pitkäjänteinen ja toimiva maa- ja asuntopolitiikka, jolla ohjataan kaupungin kasvua. Vantaa haluaa varmistaa alueidensa sosiaalisen eheyden sekä luoda edellytykset elinkeinoelämälle ja työpaikkojen kasvulle.

Vantaan ensimmäiset maa- ja asuntopoliittiset linjaukset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.6.2018. Maa- ja asuntopoliittisilla linjauksilla luodaan kaupungille mahdollisuus maankäytön, rakentamisen ja tonttimarkkinoiden hallintaan sekä kaupungin talouden tasapainottamiseen. Maa- ja asuntopoliittisten linjausten päivitystä valmisteltiin vuoden 2022 aikana valtuustostrategian sekä talousarvion sitovien tavoitteiden mukaisesti. Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyt maa- ja asuntopoliittiset linjaukset 10.10.2022.

Linjausten päämäärät

Vantaan maa- ja asuntopoliittiset linjaukset jakaantuvat kolmeen päämäärään, joiden alle on koottu kaupungin tahtoa kuvastavia tavoitetiloja. Näiden toteutumiseksi on kirjattu yhteensä 75 toimenpidettä, joiden kautta kaupunki varmistaa tavoitteidensa toteutumisen käytännön tasolla.

Lisätietoja

Armi Vähä-Piikkiö

tonttipäällikkö
040 733 7447 armi.vaha-piikkio@vantaa.fi

maapolitiikka

Elisa Ranta

asumisasioiden päällikkö
043 826 9419 elisa.ranta@vantaa.fi

asuntopolitiikka

Tarja Laine

kaupunkisuunnittelujohtaja
050 304 1921 tarja.a.laine@vantaa.fi

kaupunkisuunnittelu

Avainsanat

KaupunkikehitysKaavoitusTontit