Melu

Asiasanat

KaupunkisuunnitteluLiikenneRakentaminen

Vantaata halkovat valtatiet ja Helsinki-Vantaan kansainvälinen lentoasema luovat erinomaisen reittiverkoston, mutta tuovat samalla liikennemelun osaksi monen vantaalaisen arkea. Myös esimerkiksi rakentaminen ja murskaamotoiminta voivat aiheuttaa tilapäistä melua lähiympäristölle.

Lentokone laskeutuu lentokentälle.

Vantaalla asumisviihtyvyyden ja terveyden edistämiseksi melua torjutaan liikennesuunnittelun ja kaavoituksen keinoin. Melua voidaan torjua myös tonttien ja rakennusten suunnittelulla.

Lentoliikenteen meluhaittoja vähennetään liikennerajoituksilla. Lentomelusta johtuen Vantaalla on hiljaisia alueita melko vähän, joten niiden säilyttäminen on erityisen tärkeää.

Muusta kuin liikenteestä aiheutuvaa melua syntyy etenkin kivilouhimoista ja murskaamoista sekä paalutuksesta ja muusta rakennustoiminnasta.

Melusta ilmoittaminen

Meluilmoitus on tehtävä rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä 30 vrk  ennen toiminnan aloittamista tai tapahtuman järjestämistä.

Meluilmoituksen pakollisuuteen vaikuttavat myös melun laatu, kesto ja vuorokauden aika, jolloin melua synnyttävää toimintaa harjoitetaan.  

Töistä ja tilaisuuksista on aina kirjallisesti tiedotettava etukäteen naapureille ja muille melulle altistuville kohteille.

Vantaan ympäristökeskus valvoo, ohjaa ja edistää meluntorjuntaa Vantaalla. 

Liikennemelu

Tasapainoisen ja eheän yhdyskuntarakenteen avulla on mahdollista hillitä liikenteen kasvua, turvata joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytykset sekä edistää samalla liikenneturvallisuutta. Nämä kestävän kehityksen mukaiset suunnitteluperiaatteet ovat yhdenmukaisia myös meluntorjunnan tavoitteiden kanssa.

Meluselvitys

Meluselvityksen liite 1(pdf, 2.21 MB)

Katuluokat

Meluselvityksen liite 2a(pdf, 1.39 MB)

Nopeudet melumallissa CNOSSOS

Meluselvityksen liite 2b(pdf, 1.39 MB)

Nopeudet melumallissa Kansallinen laskenta

Meluselvityksen liite 3(pdf, 205.16 KB)

Raideliikenteen liikennemäärät

Meluselvityksen liite 4(pdf, 1.11 MB)

Meluesteet

Meluselvityksen liite 5(pdf, 31.64 MB)

Meluvyöhykkeet, katujen ja maanteiden liikenne, päivä-ilta-yömelutaso Lden

Meluselvityksen liite 6(pdf, 26 MB)

Meluvyöhykkeet, katujen ja maanteiden liikenne, yömelutaso Lyö

Meluselvityksen liite 7(pdf, 24.2 MB)

Meluvyöhykkeet, direktiivin tarkoittamien maanteiden liikenne, päivä-ilta-yömelutaso Lden

Meluselvityksen liite 8(pdf, 18.42 MB)

Meluvyöhykkeet, direktiivin tarkoittamien maanteiden liikenne, yömelutaso Lyö

Meluselvityksen liite 9(pdf, 9.76 MB)

Meluvyöhykkeet, rautateiden liikenne, päivä-ilta-yömelutaso Lden

Meluselvityksen liite 10(pdf, 7.79 MB)

Meluvyöhykkeet, rautateiden liikenne, yömelutaso Lyö

Meluselvityksen liite 11(pdf, 37.57 MB)

Meluvyöhykkeet, katujen ja maanteiden liikenne, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq,7–22

Meluselvityksen liite 12(pdf, 30.69 MB)

Meluvyöhykkeet, katujen ja maanteiden liikenne, yöajan ekvivalenttimelutaso

Meluselvityksen liite 13(pdf, 26.02 MB)

Meluvyöhykkeet, direktiivin tarkoittamien maanteiden liikenne, päiväajan ekvivalenttimelu-taso LAeq,7–22

Meluselvityksen liite 14(pdf, 20.74 MB)

Meluvyöhykkeet, direktiivin tarkoittamien maanteiden liikenne, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq,22–7

Meluselvityksen liite 15(pdf, 13.9 MB)

Meluvyöhykkeet, rautateiden liikenne, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq,7–22

Meluselvityksen liite 16(pdf, 12.81 MB)

Meluvyöhykkeet, rautateiden liikenne, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq,22–7

Meluselvityksen liite 17(pdf, 37.74 MB)

Meluvyöhykkeet, tie- ja rautatieliikenteen yhteismelu LAeq,7–22

Meluselvityksen liite 18(pdf, 31.37 MB)

Meluvyöhykkeet, tie- ja rautatieliikenteen yhteismelu LAeq,22-7

Meluselvityksen liite 19(pdf, 13.17 MB)

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2021, 2.5.2022

Lisätietoja

Eeva Somerkoski

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus
ympäristötarkastaja
+358 40 768 0359 eeva.somerkoski@vantaa.fi

Rakentaminen ja muut meluhaitat ulkona

Jenny Teerikangas

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus
ympäristötarkastaja
+358 43 825 7349 jenny.teerikangas@vantaa.fi

Rakentaminen ja muut meluhaitat ulkona

Mari Vesa

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus
ympäristötarkastaja
+358 50 302 4259 mari.vesa@vantaa.fi

Yleisötapahtumat

Ympäristötarkastajat

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus ymparistotarkastajat@vantaa.fi

Jouni Ahtiainen

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus
ympäristösuunnittelija
+358 43 827 2543 jouni.ahtiainen@vantaa.fi

Liikenteen meluhaitat

Avainsanat

Ympäristö