Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Asiasanat

VarhaiskasvatusLapsiperheet

Esiopetusta suunnitellaan lapsiryhmissä valtakunnallisten esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelman pohjalta kunkin lapsiryhmän vahvuudet, tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden.

Poika istuu luokkahuoneessa.

Esiopetusryhmän toimintaa suunnitellaan vuoden mittaan yhdessä lapsiryhmän kanssa ja huoltajia kuullen. Lapsista ja lapsiryhmästä kertyvän havainnointi- ja arviointitiedon pohjalta esiopetustiimi suunnittelee ja toteuttaa esiopetusta. Lapset ovat osallisina tässä prosessissa. Toimintaa arvioidaan ja suunnataan jatkuvasti päivittyvän esiopetusryhmän toimintasuunnitelman avulla.

Esiopetuksen toimipaikkakohtaiset toiminta-ajat löydät päiväkotien sivuilta.

Avainsanat

EskariPäiväkodit