Henkilötietojen käsittely Vantaan innovaatiokilpailussa

Asiasanat

Asiakaspalvelu ja neuvontaViestintä

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista.

Tässä asiakirjassa kerrotaan yleisesti, millä tavoin Vantaan kaupunki käsittelee sinun henkilötietojasi, jos osallistut Vantaan kaupungin Kaikenkokoiset kaupunkikeksinnöt innovaatiokilpailuun.

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietoja käsitellään kilpailuun osallistumisen mahdollistamiseksi. Käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus, joka osoitetaan lomakkeella rastittamalla tätä osoittava ruutu.

Mitä tietoja osallistujilta kerätään ja miten tiedot saadaan?

Osallistuja täyttää kilpailuun osallistuessaan ilmoittautumislomakkeen, jolla tiedot saadaan. Tietoja voidaan pyytää täydentämään. Tietoja ei kerätä muilla tavoin.

Katso myös: mitä lomakkeessa kysytään? 

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Tietoja säilytetään niin kauan, kun kilpailusta ei ole enää viestittävää tai kunnes henkilö pyytää, että tiedot poistetaan listalta. Tiedot säilytetään kuitenkin enintään vuoden 2023 loppuun saakka.

Kuka voi käsitellä tietojani?

Tietoja käsittelevät kilpailun järjestäjän eli Vantaan kaupungin järjestäjätiimi, asiantuntijaraati ja kilpailun tuomaristo. Tietoja säilytetään sähköisesti paikassa, joka on käyttöoikeuksin rajattu tälle joukolle.

Millä tavoin tietojani käsitellään?

Tietojen käsittelijä noudattaa kaikissa käsittelyvaiheissa huolellisuutta siten, ettei kenenkään yksityisyys tule vaarannetuksi eikä loukatuksi. Tietoja käsitellessä huomioidaan tietosuojalainsäädäntö.

Millä tavalla tietoni on suojattu?

Vantaan kaupungin ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu teknisesti. Tiedot on rajattu järjestelmissä tietylle käyttäjäjoukolle. Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Miten kaupungilla toimitaan, jos tietosi joutuvat vääriin käsiin?

Epätodennäköisen, mutta mahdollisen tietovuodon sattuessa listalle asiasta informoidaan 72 tunnin kuluessa joko suoraan asianosaisille tai yleistiedotteella. Lisäksi tehdään tarvittavat toimenpiteet tietojen uudelleen suojaamiseksi. 

Mitä voin tehdä, jos epäilen että tietojani on käsitelty lainvastaisesti?

Jos epäilet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä, voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Lisätietoja ja ohjeita asiasta antaa tietosuojavaltuutettu.

Voinko tarkistaa omat tietoni?

Tiedot antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä, oikeus vaatia tietojen oikaisua, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä oikeus peruttaa suostumuksensa milloin vain, jolloin yhteystieto poistetaan rekisteristä.

Voinko vaatia kaupunkia oikaisemaan tai poistamaan tietoni?

Tietojen tarkistus- ja oikaisupyynnöt osoitetaan innovaatiokilpailun projektitiimille osoitteella innovaatiokilpailu@vantaa.fi. 

Omien tietojen eli kilpailuhakemuksen poistaminen listalta onnistuu lähettämällä sähköpostilla poistopyyntö osoitteeseen  innovaatiokilpailu@vantaa.fi. Yhteyshenkilön vaihtaminen onnistuu lähettämällä tästä tiedon samaan osoitteeseen. 

Voinko vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Jos tietosi eivät pidä paikkaansa, voit vaatia Vantaan kaupunkia rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Mistä voin kysyä lisää henkilötietojen käsittelystä?

Jos haluat tietää lisää tietojesi käsittelystä Vantaan kaupungilla, voit pyytää lisätietoja Vantaan kaupungin tietosuojavastaavalta.

Lisätietoja: innovaatiokilpailu@vantaa.fi

Tietosuojavastaava: tietosuojavastaava@vantaa.fi

Rekisterinpitäjä: Vantaan kaupunki Y-tunnus 0124610-9 Asematie 7, 01300 Vantaa

Avainsanat

InnovaatioTietosuojaTietopyynnöt