Mitä tietoja kysytään kilpailuhakemuksessa? Tältä sivulta löydät kysymykset, joita kysymme sinulta Kaikenkokoiset kaupunkikeksinnöt -innovaatiokilpailun hakemuksessa.

* pakolliset kentät

1. Yhteystiedot 

 • Etunimi * 
 • Sukunimi * 
 • Sähköposti * 
 • Puhelinnumero * 
 • Postinumero * 
 • Postitoimipaikka 
 • Organisaatio 

2. Kaupunkikeksinnön eli idean nimi * 

3. Tiivistelmä (idean lyhyt kuvaus) * 

 • Tämä kuvaus voidaan julkaista, jos idea pääsee finaaliin. 

4. Suunnitellut toimenpiteet * 

 • Tähän voit kuvailla konkreettisia toimenpiteitä, joita idea toteuttaminen sisältää. 

5. Idean toteuttamisen tulo- ja menoarvio * 

 • Arvioi pääpiirteittäin toteuttamisen tulot ja menot (euroa)  

6. Toteuttamisen menot (€) * 

 • Ehdotusten käsittelyä varten 

7. Idean toteuttamisen kokoluokka * 

 • Alle 10 000 euroa 
 • 10 000 euroa tai enemmän 

8. Toteutuksen aikataulu * 

9. Toimijat ja sidosryhmät * 

10. Idean keksijä * 

 • Nimi/organisaatio 

11. Muut ideoimassa olleet tahot (jos on)  

12. Onko muilta ideoimassa olleilta tahoilta kysytty suostumus kilpailuun osallistumiseen? 

13. Onko idean toteuttamiseen haettu muuta rahoitusta, osallistuttu toiseen kilpailuun tai tuleeko mieleen muuta aiheeseen mainittavaa? * 

 • Kyllä-vastaus avaa vastauslaatikon, johon voit kuvailla asiaa. 

14. Muuta, mitä? 

 • Perustelut 

15. Kuvaile miksi idea pitäisi toteuttaa? * 

16. Kuinka idea syntyi?  

17. Millaisia tuloksia idean toteuttamisesta tulee? 

 • Tällä tarkoitetaan konkreettisia tuloksia: esimerkiksi tavoittaa x ihmistä ja niin edelleen. 

18. Milla tavalla idea tukee Vantaan kaupungin strategian toteutumista? 

19. Kategoria * 

Idea voi toteuttaa useampaa kategoriaa tai alakohtaa, valitse parhaiten sopiva 

Hyvän arjen palvelut   

 • Yhteisöllisyyden lisääminen sosiaalisilla innovaatioilla    
 • Hyvinvointia rakentavat palvelut digitalisaatiota hyödyntäen   
 • Jatkuva oppiminen hyvinvoinnin tukena 

Kukoistavat kaupunkikeskukset   

 • Eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäiseminen   
 • Keskustojen vetovoimaisuuden ja turvallisuuden lisääminen   
 • Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut viihtyisyyttä lisäämässä  

Ilmastonmuutoksen torjunta   

 • Vähähiilinen kaupunki   
 • Urbaanin ruuantuotannon uudet ratkaisut   
 • Kiertotalouden edistäminen 

20. Toivon yhteydenottoa kilpailun järjestäjältä mentorointia/sparrausta varten *  

21. Voit liittää mukaan korkeintaan kaksi liitettä, joilla havainnollistat ideaa 

 • Tekstiliitteiden mitta korkeintaan A4! 

22. Olen lukenut ja ymmärtänyt kilpailun säännöt * 

23. Hyväksyn tietojeni tallentamisen ja luovuttamisen kilpailuorganisaation käyttöön * 

Lisätietoja

innovaatiokilpailu@vantaa.fi

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä tai sinulla on kysyttävää!

Avainsanat

InnovaatioKilpailutHallinto