Henkilötietosi Oma Vantaa -palvelussa

Asiasanat

KulttuuriAsukkaat

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista.

Tässä asiakirjassa kerrotaan, millä tavoin Vantaan kaupunki käsittelee sinun henkilötietoja, jos olette rekisteröityneet Oma Vantaa -palvelun käyttäjäksi.

Miksi minun tietoja kerätään Oma Vantaa -palvelussa?

Oma Vantaan tarkoituksena on tarjota Vantaan kaupungin asukkaille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille Vantaan kaupungin sähköisiä palveluita käyttäville asiakkaille mahdollisuus hoitaa asiointinsa ja tiedonhaku sähköisesti. Rekisteröitymällä Oma Vantaan käyttäjäksi, annat suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn. Olet antanut suostumuksen, jos olet ollut kirjautuneena Oma Vantaa -palvelussa, tehnyt sähköisen oikaisuvaatimuksen päätökseen, hakenut sähköisesti velkaneuvontaan, ollut yhteydessä kaupunkiin Oma Vantaasta löytyvän suojatun viestinvälityksen avulla tai liittynyt vapaaehtoiseen Vantaan Vakoojat -kehittäjäryhmään. Kerättyjä tietoja käytetään vain asiakassuhteen hoitamiseen. Tietoja ei koskaan käytetä esimerkiksi suoramarkkinointiin tai kaupallisiin tarkoituksiin.

Mitä tietoja kaupunki tarvitsee Oma Vantaa -palvelussa?

Oma Vantaa -palvelu tarvitsee sähköisten asiointipalveluiden järjestämiseen tarvittavat asiakastiedot. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta, sähköpostiosoite, asiointikieli, äidinkieli ja palveluiden käyttöhistoria.

Mistä kaupunki saa tiedot?

Asiakkaan tiedot perustuvat asiakkaan itsensä antamiin tietoihin. Lisäksi Vantaan kaupungin asukkaiden osalta rekisteritietoja päivitetään säännöllisesti Väestörekisterikeskuksesta haettavilla tiedoilla.

Luovuttaako kaupunki tietojani eteenpäin?

Vantaan kaupunki voi luovuttaa tietojasi eteenpäin vain, jos luovutus perustuu lakiin, tai jos olet antanut suostumuksen tietojesi luovuttamiselle.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Vantaan kaupunki säilyttää kerättyjä tietoja ainoastaan niin kauan kuin on asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellista. Jos et ole kirjautunut palveluun kolmen vuoden aikana, saat sähköpostitse pyynnön uusia suostumuksen henkilötietojen käsittelylle Oma Vantaassa. Jos et uusi suostumusta kolmen kuukauden kuluessa, poistetaan tietosi Oma Vantaasta.

Kuka voi käsitellä tietojani?

Vantaan kaupungilla henkilötietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työ- tai virkatehtäviensä hoitamiseksi. Lisäksi yksittäinen henkilö saa käsitellä tietoja vain siinä laajuudessa, kuin se on välttämätöntä asian hoitamiseksi. Salassa pidettävien ja arkaluonteisten tietojen osalta jokaisella kaupungin henkilöstöön kuuluvalla on vaitiolovelvollisuus.

Millä tavalla tietoni on suojattu?

Oma Vantaan käyttö on turvallista. Tietoturva on varmistettu ammattilaisten toimesta. Kukaan ulkopuolinen ei näe henkilötietojasi, asiointikansiotasi eikä lähettämiäsi viestejä. Oma Vantaa käyttää suojattua yhteyttä. Suojatun yhteyden tunnistaa siitä, että selaimen osoiterivillä näkyvä osoite alkaa https:(ei http:). Vantaan kaupungin ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu teknisesti. Jos Oma Vantaan asiakastietoja tarkastellaan tai muokataan, jokaisesta käynnistä jää merkintä asiakasjärjestelmään.

Miten kaupungilla toimitaan, jos omat tai perheeni tiedot joutuvat vääriin käsiin?

On mahdollista, että suojauksesta huolimatta tiedot voivat poikkeustapauksessa joutua vääriin käsiin. Tässä tilanteessa kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi kaupunki ilmoittaa tietojen vuotamisesta välittömästi tai viimeistään 72 tunnin kuluessa asian havaitsemisesta, jos tietojesi vuotaminen voi aiheuttaa merkittävää haittaa oikeuksillesi. Kaupunki ilmoittaa tietojen vuotamisesta niille, joita tiedot ovat vuotaneet. Jos tietovuoto koskee suurta ihmisjoukkoa, eikä asia vaadi sinulta välittömiä toimenpiteitä, tietojen vuotamisesta voidaan ilmoittaa myös yleisellä tiedotteella.

Mitä voin tehdä, jos epäilen että tietojani on käsitelty lainvastaisesti?

Jos epäilet, että sinun tai perheesi tietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä, voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Lisätietoja ja ohjeita asiasta antaa tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun puhelinneuvonnan ajantasaiset tiedot löydät alla olevan linkin kautta.

Voinko tarkistaa omat tai lapseni tiedot?

Voit tarkistaa omat tietosi ja saada niistä kopiot maksuttomasti kerran vuodessa. Voit myös tarkistaa lapsesi tiedot, jos sinulla on tiedonsaantioikeus lapsesi tiedoista. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla Vantaa-infossa. Henkilöllisyys tarkistetaan tarkastuspyynnön esittämisen yhteydessä. Oikeus tietojen tarkistamiseen tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Jos tarkastusoikeutesi evätään, saat kirjallisen kieltäytymistodistuksen, josta ilmenee perusteet kieltäytymiselle. Voit tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tarkastuspyyntö tehdään erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla Vantaa-infossa.

Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?

Voit pyytää tietojesi oikaisemista, jos tiedot ovat epätarkkoja tai virheellisiä. Tietojen oikaisupyyntö on maksuton. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan Vantaan kaupungin kirjaamoon.

Voinko vaatia kaupunkia poistamaan tietoni?

Kaupungin oikeus kerättyjen tietojen käsittelyyn varhaiskasvatuksessa perustuu lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä perusteella kerätyt asiakastiedot voidaan hävittää vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen. Voit kuitenkin aina pyytää kaupunkia poistamaan tarpeettomat ja virheelliset tiedot.

Voinko vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Jos tietosi eivät pidä paikkaansa, voit vaatia Vantaan kaupunkia rajoittamaan asiakastietojesi käsittelyä, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Mistä voin kysyä lisää henkilötietojen käsittelystä?

Jos haluat tietää lisää tietojesi käsittelystä Vantaan kaupungilla, voit pyytää lisätietoja Vantaan kaupungin tietosuojavastaavalta tai asukaspalveluiden tietosuojayhteyshenkilöltä. Voit myös pyytää tarkemman selosteen tietojesi käsittelystä Vantaa-infosta.

Lisätietoja

Mikael Valtomaa

Lakimies, Vantaan kaupungin tietosuojavastaava
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Huomaathan, että sähköpostin tietoturvallisuutta ei pystytä takaamaan, joten ethän lähetä henkilötietoja sähköpostilla.

Outi Kylväjä

Asiakirjahallinnon suunnittelija, asukaspalveluiden tietosuojayhteyshenkilö
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Huomaathan, että sähköpostin tietoturvallisuutta ei pystytä takaamaan, joten ethän lähetä henkilötietoja sähköpostilla.

Avainsanat

TietosuojaTietopyynnöt