Henkilötietosi osallistuvavantaa.fi -järjestelmässä

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusAsukkaat

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista.

Tässä kerrotaan, millä tavoin Vantaan kaupunki käsittelee henkilötietojasi, jotka on kerätty osallistuvavantaa.fi -järjestelmällä Vantaalla.

Miksi henkilötietojani kerätään osallistuvavantaa.fi -järjestelmään?

Vantaan kaupunki voi kerätä sinulta tietoja esimerkiksi kunnallisten palveluiden kehittämistä sekä palautteen ja mielipiteen antamista varten. Tietoja ei koskaan käytetä esimerkiksi suoramarkkinointiin tai kaupallisiin tarkoituksiin.

Mitä henkilötietoja kaupunki kerää osallistuvavantaa.fi -järjestelmällä?

Osallistuvavantaa.fi -järjestelmään kerätään vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Kyselyiden vastauksia käsitellään kuten henkilötietoja. Sähköpostiosoite: Kun rekisteröidyt osallistuvavantaa.fi -järjestelmään, sinusta tallennetaan sähköpostiosoite ja sähköpostiosoitteesta muodostettava käyttäjänimi, jota voit itse muokata. Sosiaalisen median tilit: Jos rekisteröidyt osallistuvavantaa.fi -järjestelmään Googlen tunnuksella tai Facebook-tunnuksella, järjestelmään tallennetaan yksilöllinen tunniste, jonka Google tai Facebook antaa. Yksilöllinen tunniste tallennetaan osallistuvavantaa.fi -järjestelmään myös siinä tapauksessa, että yhdistät järjestelmän käyttäjätiliisi Google- tai Facebook-tilisi. Jos poistat yhdistämisen, tunniste poistetaan järjestelmästä ja lisäksi lähde (Google tai Facebook) tekee tunnisteen toimimattomaksi.

Luovuttaako kaupunki tietojani eteenpäin?

Vantaan kaupunki voi luovuttaa tietojasi eteenpäin vain, jos luovutus perustuu lakiin, tai jos olet antanut suostumuksen tietojesi luovuttamiselle. Jos tietojasi luovutetaan suostumukseen perustuen, voit peruttaa suostumuksesi koska tahansa. Sosiaalisen median tilit: Jos käytät osallistuvavantaa.fi -järjestelmässä Googlen tiliä tai Facebook-tiliä, Google tai Facebook näkee IP-osoitteesi ja sen, että olet kirjautumassa osallistuvavantaa.fi-nimiselle sivulle.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Vantaan kaupunki säilyttää osallistuvavantaa.fi -järjestelmällä kerätyt tiedot vain niin kauan, kuin niitä tarvitaan kuhunkin perusteltuun käyttötarkoitukseen. Säilytysajan päätyttyä henkilötiedot hävitetään.

Kuka voi käsitellä tietojani?

Vantaan kaupungilla osallistuvavantaa.fi -järjestelmällä kerättyjä henkilötietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työ- tai virkatehtäviensä hoitamiseksi. Tietojen käsittelijällä on vaitiolovelvollisuus.

Millä tavoin tietojani käsitellään?

Tietojen käsittelijä noudattaa kaikissa käsittelyvaiheissa huolellisuutta siten, ettei kenenkään yksityisyys tule vaarannetuksi eikä loukatuksi. Osallistuvavantaa.fi -järjestelmällä kerätyt tiedot säilytetään Mapita Oy:n palvelimilla asianmukaisesti suojattuina. Tiedon käsittelijän ja palveluntuottajan (Mapita Oy) tulee toiminnassaan noudattaa, mitä salassapitosäännöksistä on säädetty laissa.

Millä tavalla tietoni on suojattu?

Vantaan kaupungin ja Mapitan ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu teknisesti. Jos kyselyä ja sen tuloksia tarkastellaan tai muokataan, jokaisesta käynnistä jää merkintä osallistuvavantaa.fi -järjestelmään.

Miten kaupungilla toimitaan, jos tietosi joutuvat vääriin käsiin?

On mahdollista, että suojauksesta huolimatta tietosi voivat poikkeustapauksessa joutua vääriin käsiin. Tässä tilanteessa kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi kaupunki ilmoittaa tietojen vuotamisesta välittömästi tai viimeistään 72 tunnin kuluessa asian havaitsemisesta, jos tietojesi vuotaminen voi aiheuttaa merkittävää haittaa oikeuksillesi. Kaupunki ilmoittaa tietojen vuotamisesta niille, joiden tiedot ovat vuotaneet. Jos tietovuoto koskee suurta ihmisjoukkoa, eikä asia vaadi sinulta välittömiä toimenpiteitä, tietojen vuotamisesta voidaan ilmoittaa myös yleisellä tiedotteella.

Mitä voin tehdä, jos epäilen että tietojani on käsitelty lainvastaisesti?

Jos epäilet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä, voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Lisätietoja ja ohjeita asiasta antaa tietosuojavaltuutettu.

Voinko tarkistaa omat tietoni?

Voit tarkistaa omat tietosi ja saada niistä kopiot maksuttomasti kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tehdään Vantaa-infossa henkilökohtaisen käynnin yhteydessä erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla Vantaa-infossa. Henkilöllisyys tarkistetaan tarkastuspyynnön esittämisen yhteydessä. Oikeus tietojen tarkistamiseen tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Jos tarkastusoikeutesi evätään, saat kirjallisen kieltäytymistodistuksen, josta ilmenee perusteet kieltäytymiselle. Voit tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?

Voit pyytää tietojesi oikaisemista, jos tiedot ovat epätarkkoja tai virheellisiä. Tietojen oikaisupyyntö on maksuton. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan Vantaan kaupungin kirjaamoon.

Voinko vaatia kaupunkia poistamaan tietoni?

Voit pyytää tietojesi poistamista osallistuvavantaa.fi -järjestelmästä. Jos tiedot perustuvat lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseen, kerätyt asiakastiedot voidaan hävittää vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen. Voit kuitenkin aina pyytää kaupunkia poistamaan tarpeettomat ja virheelliset tiedot.

Voinko vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Jos tietosi eivät pidä paikkaansa, voit vaatia Vantaan kaupunkia rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Mistä voin kysyä lisää henkilötietojen käsittelystä?

Jos haluat tietää lisää tietojesi käsittelystä osallistuvavantaa.fi -järjestelmässä Vantaan kaupungilla, voit pyytää lisätietoja Vantaan kaupungin tietosuojavastaavalta tai Vantaan kaupungin tietopalveluyksiköltä. Voit myös pyytää tarkemman selosteen tietojesi käsittelystä Vantaa-infosta.

Lisätietoja

Mikael Valtomaa

Tietopalveluyksikkö
Vantaan kaupungin tietosuojavastaava
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

tilasto@vantaa.fi

Avainsanat

TietosuojaTietopyynnöt