Anmälning till Helsinge skola

Asiasanat

UtbildningInvånareBarnfamiljerUngaElever
pingis

Anmälning till Helsinge skola

Anmälningen sker digitalt via denna länk (https://vantaa.inschool.fi/) 17-31.1.2023.

OBS! du skall inte vara inloggad i ditt barns Wilma då du anmäler hen till åk 7!

Viktiga datum för den som börjar i högstadiet

Infomöte för blivande sjundeklassister och deras föräldrar ordnas tisdagen 17.1.2023 kl 18.00.
(Urhea info från kl. 17.15 i HI2 och info om fördjupade musikstudier från kl 17.30.)

Besöksdag för eleverna då de träffar sin blivande klass och klassföreståndare tisdagen 9.5.2023 kl 8.30-12.00.

STUDIERNA I HÖGSTADIET – självständiga studier och nya kompisar

Det sker många ändringar i skolarbetet när eleven börjar i sjunde klass. Eleven har inte längre en egen klasslärare utan flera ämneslärare har hand om undervisningen. En av ämneslärarna är elevens klassföreståndare, som sköter både klassens ärenden och kontakten med vårdnadshavarna.

I åk 7-9 studerar eleverna följande ämnen:

 • Svenska och litteratur
 • A1-språk, finska
 • A2-språk, engelska
 • Matematik
 • Biologi och geografi
 • Fysik och kemi
 • Hälsokunskap
 • Religion eller livsåskådningskunskap
 • Historia och samhällslära
 • Musik, bildkonst, slöjd, gymnastik, huslig ekonomi

Dessutom har alla elever elevhandledning och tillvalsämnen. Tillvalsämnen för åk 8 och 9 väljs under åk 7, ur två "paket" (ett av följande; franska, tyska, aktivt medborgarskap eller informationsteknik och företagsamhet samt ett av följande; bildkonst, musik, teknisk- eller textilslöjd eller huslig ekonomi).

Religion/Livsåskådning

 • De elever som hör till den evangelisk-lutherska församlingen väljer evangelisk-luthersk religionsundervisning.
 • Elever som inte hör till något trossamfund väljer antingen evangelisk-luthersk religionsundervisning eller livsåskådning.
 • Elever som hör till andra trossamfund (t.ex. ortodoxt, katolskt eller muslimskt trossamfund) kan välja evangelisk-luthersk religionsundervisning, livsåskådning eller undervisning enligt läroplanen i det egna trossamfundets religion förutsatt att det finns minst tre elever som önskar det.

 

Finska

De flesta elever i vår skola kommer från tvåspråkiga hem och läser då modersmålsinriktad finska (mofi) som inte är samma som "äidinkieli" i finska skolor. Elever som inte pratar finska som hemspråk eller har en naturlig kontakt med finska i sin närmiljö brukar studera finska enligt läroplanen i traditionellt undervisad finska (trafi). I små skolor ordnas ibland inte "afi/nyfi/trafi-finska", och då bör man tänka efter vid övergången till åk 7 vilken inriktning som är den rätta för eleven. Om ni är osäkra kan ni kontakta Helsinge skola. Vid behov ordnas undervisning i B-finska som riktar sig till nyinflyttade elever som inte har någon grund alls i finska.

B2-språk

I Helsinge skola kan man studera franska och tyska som valfria ämnen. Valet görs inför åk 7 då studierna inleds. Ett nytt främmande språk kräver läxläsning och engagemang och rekommenderas inte för elever med språkliga svårigheter. De elever som läser B2-språk väljer som sitt andra tillvalsämne inför åk 8 och 9 ett konst- och färdighetsämne (musik, bildkonst, slöjd eller huslig ekonomi). Vill man inte börja med ett nytt språk väljer man tillvalsämnen först i åk 8 och 9.

Fördjupade studier

Man kan välja fördjupade studier i musik om man har det som specialintresse.

Elever som har inlett fördjupade musikstudier i åk 3 kan fortsätta med dessa i åk 7-9. Även andra elever kan ansöka till studier i fördjupad musik, förutsatt att de har de kunskaper som studierna förutsätter. Nya elever ska delta i ett lämplighetstest (ti 7.2.2023 kl 15.00 i Helsinge skolas musiksal). Ifall man går på musikklassen kan man inte välja ett annat konst- och färdighetsämne (bildkonst, huslig ekonomi, textil- eller tekniskslöjd) som tillval i åk 8-9. Info om musikstudierna ges i samband med infomötet 17.1.2023 kl 17.30.

Smågruppsundervisning

Smågruppsundervisning ordnas i åk 7-9 i vissa ämnen. Eleverna studerar enligt allmän eller anpassad läroplan. Ämnen undervisas i mindre grupp av specialklasslärare eller ämneslärare. Ifall ni vill ansöka om plats i smågrupp, diskutera med klassläraren och specialläraren i er skola och kryssa i det alternativet på anmälningsblanketten. En plats i smågruppsundervisning förutsätter att det finns ett utlåtande om inlärningssvårigheter.

Specialklass se stöd för lärande och skolgång/Fokusklass

 

URHEA

‍Elever som söker sig till huvudstadsregionens idrottsakademi (Urhea) ska meddela detta i samband med anmälningen till Helsinge skola då det påverkar klassindelning och schemaläggning. Urhea är menat för målinriktade och idrottsmotiverade ungdomar. Till Urhea antas elever som utövar aktivt och målmedvetet sport. Alla elever och deras vårdnadshavare intervjuas av skolan innan antagningen. I Urhea regi ordnas träningar tisdag morgon och onsdag eftermiddag av olika idrottsföreningar i Vanda. I åk 8 och 9 erbjuder skolan en Urhea kurs, vars innehåll och läroplan är utvecklad i samarbete med huvudstadsregionens Idrotts Akademi (Urhea). Vid anmälan till Helsinge skola meddelar eleven att hen söker till Urhea, själva ansökan görs skilt till Urhea akademin elektroniskt på denna sida 26.1-10.2.2023. Mer info om verksamheten på finska på URHEA:s hemsida. Info om Urhea ges i samband med infomötet 17.1.2023 kl. 17.15.

Man bör välja träningsställe så att man hinner från skolan också på onsdagar då dagen avslutas kl 14.30!

 

Tillbaka till Helsinge skolas huvudsida

Lisätietoja

Marielle Mursu

Helsinge skola
Rektor
040 593 2877 marielle.mursu@vantaa.fi