Opiskelu Kilterin koulussa

Koulun perustehtävä on eri oppiaineiden tietojen ja taitojen oppiminen sekä yhteistyöhön perustuvien kokonaisuuksien opiskelu. 

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle.

Ruotsin kielikylpyopetus

Järjestyssäännöt

Kilterissä koulumme aikuiset ja toimintakulttuuri vahvistavat ja ohjaavat oppilasta toimimaan oppimisympäristöissä hyvän vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen tavoitteiden mukaan.  Hyvällä vuorovaikutuksella tarkoitamme sitä, että oppilas toimii koulun järjestyssääntöjen mukaan oppi- ja välituntitilanteiden lisäksi koulun yhteisissä ja ulkopuolisissa tilaisuuksissa.

Avainsanat

Kilterin koulu