Vantaan kaupungin energiansäästöohjelma 2022-2023

Vantaa on laatinut energiansäästöohjelman talvelle 2022-2023. Energiansäästötoimenpiteet näkyvät kuntalaisille muun muassa kaupungin toimitilojen lämpötiloissa, ulkovalaistuksessa ja liikuntapaikoilla.

Sähkölinjoja

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Euroopan energiatilannetta. Energian saatavuudella ja hinnalla on vaikutusta jokaisen suomalaisen arkeen ja kaikkien on myös varauduttava siihen, että sähköstä voi olla ajoittain pulaa. Saatavuutta heikentävät esimerkiksi pitkät ja tuulettomat pakkasjaksot, pohjoismaisen vesivoimalla tuotetun sähkön vähäinen tarjonta, sähkön tuotantolaitosten huolto- tai käyttökatkokset sekä Keski-Euroopan sähkön kysyntä. Sähköpula voi johtaa jakelun keskeytyksiin. Sähkökatkojen riskiä pienennetään kiinnittämällä huomiota omiin sähkönkäyttötapoihin ja –ajankohtaan erityisesti kulutushuippujen hillitsemiseksi.

Vantaan kaupunki ja kaupunkikonsernin yhtiöt ovat jo vuosia toteuttaneet pitkäjänteistä energiansäästötyötä omissa kohteissaan. Siksi sellaisten merkittävien uusien energiansäästökohteiden löytäminen, jotka eivät heikentäisi olennaisesti kuntalaisten palveluita, on erittäin haastavaa.

Energiansäästöohjelman taustat

Kaupunginjohtaja on päättänyt perustaa työryhmän energiankulutuksen seurantaan ym. talvelle 2022-2023. Energiansäästöohjelma on valmisteltu työryhmän työskentelyn ja kaupungin johtoryhmässä käydyn keskustelun perusteella. Ohjelma sisältää toimenpiteitä, joilla energiaa voidaan säästää tulevana talvena ja joilla näytetään myös hyvää esimerkkiä muille toimijoille ja kuntalaisille. Useissa kaupungeissa ja kunnissa on tehty päätöksiä vastaavan suuntaisista energiansäästötoimenpiteistä. Yhtenä toimenpiteenä kaupunki on osallistunut Motivan Astetta alemmas energiansäästökampanjaan yhdessä Vantaan Energian kanssa. Välittömien toimenpiteiden lisäksi kaupunki tulee lisäämään energiansäästöinvestointeja sekä henkilöstön ja konserniyhtiöiden osallistamista ja viestintää energia-asioissa.

Ohjelman toimenpiteillä kaupunki vähentää omaa energiankulutustaan sekä pyrkii leikkaamaan kulutushuippuja pyrkien näin osaltaan torjumaan energiapulan uhkaa. Ohjelmaan voidaan tehdä tarkistuksia talven aikana. Edellä mainittu työryhmä myös valmistelee varautumista mahdollisiin tulevan talven sähkökatkoksiin.

Tutustu kaupungin energiansäästöohjelmaan

Avainsanat

Vastuullisuus