Töihin tai harjoitteluun nuorisopalveluille

Asiasanat

NuorisopalvelutNuoret

Me Vantaan nuorisopalveluissa etsimme työntekijöitä, otamme joukkoomme harjoittelijoita ja tarjoamme mahdollisuuksien mukaan myös tilaisuuksia opinnäytetöiden tai tutkimusten tekemiseen.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Nuorisotyön avoimia työpaikkoja voit tarkastella osoitteessa vantaarekry.fi

Oletko valmis kohtaamaan nuoria erilaisissa toimintaympäristöissä? Haluatko päästä käynnistämään toimenpiteitä nuorten hyväksi tai tutkia erilaisin kokeiluin, miten nuoria voisi parhaiten tukea? Onko nuorten syrjäytymisen torjuminen sinulle sydämen asia? Toimitko ketterästi nuorten kanssa niin fyysisissä kuin digitaalisissa ympäristöissä? Mahtavaa! Sinua tarvitaan Vantaalla!

Tarjoamme sinulle mukaansatempaavan työympäristön, jota ohjaavat Vantaan kaupungin arvot: avoimuus, rohkeus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Meillä on hyvä työterveyshuolto, esimiestuki ja sekä mahdollisuus työnohjaukseen. Kannustamme työntekijöitämme ja tarjoamme mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen.

Haemme Vantaan nuorisopalveluihin työntekijöitä erilaisiin määräaikaisiin ja vakituisiin työsuhteisiin. Avoinna olevat työpaikkamme löydät kaupungin verkkosivuilta. Avoimia työpaikkoja haetaan linkki sähköisen Laura-rekrytointijärjestelmän kautta.

Harjoitteluun

Vantaan nuorisopalvelut tarjoaa harjoittelupaikkoja eri työmuodoissaan niin nuorisotyön ammattiin opiskeleville kuin sosiaalialan AMK-opintoja suorittaville. Harjoittelun aikana saat laadukasta ja monipuolista käytännön kokemusta nuorisotyön arjesta ja tukenasi toimivat nuorisotyön ammattilaiset.

Toimintamme on avointa kaikille nuorille, mutta kohdentuu erityisesti 10-25-vuotiaisiin nuoriin ja niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Toimimme niin nuorisotiloilla ja työpajoilla kuin eri puolilla kaupunkia siellä, missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa. Etsimme ja tuemme myös aktiivisesti niitä nuoria, jotka eivät osaa meitä kaivata.

Teemme laadukasta ja vaikuttavaa työtä, jossa tuemme nuorten kasvua ja kehitystä sekä rakennamme monialaista yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Nuorisotyössä hyödyntämämme verkostot ovat laajoja, uniikkeja ja tarvelähtöisiä. Yhteistyökumppaneita ovat mm. kodit, koulut ja oppilaitokset, poliisi, sosiaali- ja terveyspalvelut, TE-palvelut, järjestöt, kirjasto, kulttuuri- ja liikuntapalvelut, seurakuntien nuorisotyö ja yritykset. Lisäksi nostamme eri foorumeilla esille nuoria, heidän tarpeitaan, ajatuksiaan ja tarinoitaan.

Harjoittelu nuorisotiloilla

Vantaalla tehdään alueellista nuorisotyötä kattavasti 14 nuorisotilalla eri puolilla kaupunkia. Alueet jakautuvat Aviapolis-Kivistön, Hakunilan, Korso-Koivukylän, Länsi-Vantaan ja Tikkurilan alueisiin. Alueilla järjestetään lapsille ja nuorille neljäsluokkalaisista 17-vuotiaisiin monipuolista toimintaa, kuten avointa nuorisotilatoimintaa, harrastustoimintaa, yksilö- ja pienryhmätoimintaa, tapahtumia ja loma-ajan toimintaa. Nuorisotilalla tehdään tavoitteellista ja kasvatuksellista työtä tiiminä, jonka tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja kehitystä. Lisäksi nuorisotyö tekee tiivistä yhteistyötä kodin, koulujen ja monipuolisen verkoston kanssa.

Alueellinen nuorisotyö sijoittuu työmuotoineen nuorten vapaa-aikaan ja perustuu siten täysin heidän vapaaehtoisuuteensa. Työtä tehdään nuoria varten, heidän vapaa-aikaansa aktivoiden yhdessä nuorten kanssa ja tarjoten turvallisia ja pysyviä aikuisia nuorten arkeen.

Edellytykset/vaatimukset:

 • 18 vuoden ikä
 • valmius ilta- ja viikonloppupainotteiseen työskentelyyn
 • aktiivinen, oma-aloitteinen ja joustava työote

Harjoittelupaikkatiedustelut alueiden esihenkilöiltä:

Aviapolis-Kivistön alueen nuorisotyön esimies Anne Laari, 043 826 8315, etunimi.sukunimi@vantaa.fi
Hakunilan alueen nuorisotyön esimies Katri Wallin, 043 825 9656, etunimi.sukunimi@vantaa.fi
Korso-Koivukylän alueen nuorisotyön esimies Kati Kallislahti, 043 825 9654, etunimi.sukunimi@vantaa.fi
Myyrmäen alueen nuorisotyön esimies, Mirka Rautio, 043 825 0839, etunimi.sukunimi@vantaa.fi
Tikkurilan alueen nuorisotyön esimies (päivittyy)
kulttuurisen nuorisotyön esimies Vesa Peipinen, 040 861 0793, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Katso alueellisen nuorisotyön esittelyvideot:
Nuorisotyö työntekijöiden silmin - nuorisotyöntekijät Fabi ja Juuso

Harjoittelu nuorten työpajoilla / Nuorten aikuisten palvelut

Nuorten työpajat on tarkoitettu vantaalaisille 18-28-vuotiaille nuorille, jotka voivat hakea pajoille työkokeiluun TE-toimiston tai Ohjaamon kautta 

Pajajakson aikana nuori saa tukea ja ohjausta elämänhallintaan, koulutukseen ja työelämään. Tavoitteita jaksolla voivat olla esimerkiksi omien voimavarojen vahvistaminen, tulevaisuuden selkeyttäminen, opiskelu- ja työelämävalmiuksien edistäminen sekä eri koulutustarjontaan ja ammatteihin tutustuminen. Työpajalla voi myös korottaa peruskoulun arvosanoja sekä suorittaa erilaisia kursseja (EA1, hygieniapassi ja työturvallisuuskortti). Työpajapäivät ovat maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Nuorten työpajat -video

Tutustu työpajaohjaajan tehtävään Vantaalla

 
Keittiöpaja, kulttuuripaja ja kädentaitopaja sijaitsevat Tikkurilassa nuorten monitoimitila Liidossa, kädentaitopajalla on toimipiste myös Aikuisopiston tiloissa.

Edellytykset/vaatimukset:

 • vähintään 20 vuoden ikä 
 • kokemusta nuorten kanssa työskentelystä 
 • aktiivinen, oma-aloitteinen ja joustava työote 
 • kasvatusalan perustutkinnoissa viimeisen vuoden opiskelijat, amk- ja yamk-tutkinnot sovitusti (mm. projektit ja opinnäytetyöt)

Kerrothan hakemuksessasi hieman itsestäsi, opintojaksosi harjoittelun sisällöstä, tavoitteista ja ajankohdasta sekä omista toiveistasi harjoittelun suhteen. Harjoittelua edeltää aina tapaaminen, jossa opiskelija ja esim. työpajan ohjaajatiimi keskustelevat yhdessä mahdollisesta harjoittelujaksosta.

Lisätiedot, paikkatilanne ja hakemuksen nuorten työpajojen esimies Susanna Salmela, etunimi.sukunimi@vantaa.fi, 040 5309643.

Harjoittelu etsivässä nuorisotyössä / Nuorten aikuisten palvelut

Etsivä nuorisotyö tarjoaa ohjausta koulutuksen ja työn ulkopuolella oleville 16–28-vuotiaille vantaalaisille nuorille. Tukea tarjotaan elämäntilanteen selkiyttämiseen, vaihtoehtojen kartoittamiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Tehtävänä on auttaa kaikkia vantaalaisia nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä. Etsivät auttavat hakemaan nuorten työpajoille sekä löytämään ja miettimään koulutusvaihtoehtoja. Etsivät auttavat nuorta toimeentulotuki- ja asumisasioissa. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista.

Harjoittelupaikka sijaitsee Tikkurilassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Etsivässä työssä tavoitellaan nuorta myös chatin ja kotikäyntien avulla.

Edellytykset/vaatimukset:

 • hyvää kokemusta nuorten kanssa työskentelystä
 • amk-tutkinto-opiskelija (viimeinen vuosi)
 • palvelujärjestelmän tuntemus

Lisätietoja antaa etsivän nuorisotyön esihenkilö Mari salminen, p.050 302 6059 (mari.salminen2@vantaa.fi).

Harjoittelu Nuorisotyö raiteilla -toiminnassa (NTR)

Nuorisotyö raiteilla -toiminta vastaa tämän päivän nuorisotyölliseen haasteeseen. Nuoret liikkuvat pääkaupunkiseudun kuntien ja kaupunkien välillä paljon julkisen liikenteen kehityksen myötä. Toiminnan tarkoituksena on tavoittaa raideympäristössä liikkuvia nuoria, turvata heidän ajanviettoaan sekä mahdollistaa palveluohjaus, mikäli he sitä tarvitsevat. Työn tavoite on luoda säännöllistä vuorovaikutusta, kartoittaa nuorten liikkeitä sekä havainnoida julkisissa tiloissa syntyviä ilmiöitä, pyrkien vaikuttamaan niihin suotuisasti. Toimintaa toteutetaan mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti pääkaupunkiseudun raideliikenteessä, radanvarren juna-asemilla, asemien ympäristöissä, lentokentällä sekä kauppakeskuksissa.

Nuorisotyöntekijät toimivat tiiviissä yhteistyössä muiden raideympäristössä toimivien tahojen kanssa, edistäen turvallisen matkustamisen edellytyksiä sekä lisäten nuorten ja muiden kanssamatkustajien keskinäistä ymmärrystä. Hankkeessa työskentelee yksi päätoiminen nuorisotyöntekijäpari, joka vastaa raideliikennenuorisotyön toteutuksesta.

Yhteistyökumppaneina Vantaan nuorisopalveluiden hankkeelle toimivat Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Järvenpään nuorisopalvelut, Aseman Lapset ry, Väylävirasto, VR, Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitokset, Suojelupoliisi, pääkaupunkiseudun joukkoliikenteestä vastaava HSL, lentoliikennettä ja lentoasemaa hoitava Finavia sekä junaradalla ja asemilla toimivat vartiointiliikkeet.

Edellytykset/ vaatimukset:

 • kokemusta nuorten kanssa työskentelystä
 • valmius ilta- ja viikonloppupainotteiseen työskentelyyn
 • valmius jalkautuvaan työmuotoon (=paljon liikkumista)
 • valmius kohdata erilaisia haastavia tilanteita sekä joustavuus muutostilanteissa
 • AMK-tutkinnon 2. tai 3. vuoden opiskelija

Lisätietoja saa toiminnasta vastaavalta esihenkilöltä (päivittyy) (etunimi.sukunimi@vantaa.fi). 

Katso NTR esittelyvideo: Nuorisotyö raiteilla: matka jatkuu

Opinnäytetyön tai tutkimuksen tekijälle

Onko sinulla idea opinnäytetyöstä tai tutkimuksesta? Ota yhteyttä asiantuntija- ja tukipalvelutiimin palveluesihenkilöön Suvi Paakkariin, p.  040 620 2679 tai (etunimi.sukunimi@vantaa.fi) niin saat lisätietoa prosessin kulkemisesta nuoriso- ja yhteisöpalveluissa.

Tutkimuslupaa haetaan kaupunkikulttuurin toimialalta. Tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan kaupungin kirjaamoon. Tutkimusluvan anominen käynnistää tutkimusluvan arviointiprosessin ja tutkimusluvan myöntää/hylkää nuoriso- ja yhteisöpalvelujohtaja. Tutkimusluvan saanti edellyttää oppilaitoksessa hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa.

Avainsanat

Nuoret 13 -20 v.Nuoret aikuiset