Osallistuva Vantaa - Osallistu ja vaikuta Vantaalla!

Osallistuva Vantaa -malli tarjoaa vantaalaisille heille sopivia tapoja vaikuttaa niin koko kaupungin kuin oman asuinympäristönkin asioihin. Tutustu tapoihin vaikuttaa kotikaupunkiisi!

Miten Vantaalla voi osallistua ja vaikuttaa?

Osallistuva Vantaa -malli tarjoaa vantaalaisille laajan valikoiman erilaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja tukee edustuksellista päätöksentekoa. Malli on uusiutuva toimintatapa - osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja toteutetaan, kokeillaan ja kehitetään asukkaiden kokemuksia kuunnellen.

Osallistuva Vantaa -malli on hyväksytty kaupunginvaltuustossa tammikuussa 2018 osaksi kaupungin strategiaa 2017-2021. Osallistuva Vantaa -malli valmisteltiin yhteistyössä asukkaiden ja kaupungin työntekijöiden kanssa.

Tutustu Osallistuva Vantaa -malliin

Ajankohtaista tietoa vaikuttamismahdollisuuksista

  Tiedon ajankohtaisista osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista saat seuraamalla Vantaan kaupungin

  Esimerkkejä osallistumisen ja vaikuttamisen tavoista:

  Tutustu Vantaan asukasosallisuuden verkkopalveluun

  Osallistuvavantaa.fi-palvelussa voit vaikuttaa Vantaan kehittämiseen ideoimalla, vastaamalla kyselyihin ja osallistumalla suunnitteluun.

  Osallistu asukasfoorumeihin ja muihin asukastilaisuuksiin

  Kaupungin johto järjestää muutaman kerran vuodessa eri alueilla asukasfoorumin, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Lisäksi eri teemojen käsittelyyn järjestetään asukastilaisuuksia.

  Alueen päivissä pääset keskustelemaan kaupungin työntekijöiden kanssa aluetta koskevista suunnitelmista ja alueen palveluista.

  Seuraa päätöksentekoa

  Kaupungin valtuusto kokoontuu kuukausittain käsittelemään ja päättämään ajankohtaisista teemoista. Valtuuston kokouksia voi seurata Vantaa-kanavan kautta tai paikan päällä. Kaupunginvaltuuston ja muiden toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkossa.

  Anna palautetta

  Voit kertoa epäkohdasta, kehua tai antaa palautetta. Voit myös lukea muiden jättämiä palautteita ja niiden vastauksia sekä seurata, miten antamaasi palautetta käsitellään.

  Anna palaute

  Hae tukea toimintaan

  Vantaan tukee järjestöjen ja yhteisöjen toimintaa avustuksilla. Tutustu hakukriteereihin ja ohjeisiin.

  Piipahda tai vietä aikaa asukastiloilla

  Asukastilat tarjoavat kaikille vantaalaisille mahdollisuuden yhdessäoloon, yhdessä tekemiseen ja osallistumiseen erilaisiin harrastuksiin ja vapaaehtoistoimintaan.

  Järjestä tapahtuma alueellasi

  Lue kaupungin ohjeet ja vinkit tapahtuman järjestäjille.

  Lähde vapaaehtoiseksi

  Kaupunki tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön.

  Asukas- ja käyttäjäraadit

  Asukas- ja käyttäjäraadit ovat vantaalaisista koostuvia ryhmiä, jotka osallistuvat kaupungin palvelujen ja hankkeiden valmisteluun. Asukasraadit ovat olleet mukana esim. kaupungin strategian ja organisaatiorakenteen valmistelussa.

  Vantaalaiset luomassa tulevaisuuskuvia

  Vuonna 2017 asukkaat osallistuivat monipuolisten menetelmien kautta Vantaan tulevaisuuden määrittelyyn. Näitä näkemyksiä hyödynnettiin muun muassa kaupungin strategian laadinnassa sekä tulevan yleiskaavan valmistelussa.

  Ajankohtaista