Vaalimainonta

Presidentinvaalit lähestyvät ja on aika varata ulkovaalimainonnan paikat.

Presidentinvaalien 2018 keskitetty yleismainonta

Suomessa pidetään presidentinvaali 28.1.-11.2.2018 välisenä aikana. Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalissa voidaan Suomessa antaa ääniä myös ennakkoon 17.-23.1.2018 välisenä aikana. Ehdokkaat voivat asettaa kaupunkitilaan vaalimainoksia tietyin ehdoin. Vaalimainonta on Vantaalla mahdollista aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua, eli 10.1.2018 alkaen.

Kuntatekniikan keskus huolehtii Vantaalla entiseen tapaan puolueiden ja valitsijayhdistysten virallisten vaalijulistetelineiden pystytyksistä ja purkamisesta sekä puolueiden sekä valitsijayhdistysten vaalimainosten kiinnittämisestä mainostelineisiin ja vaalimainosten poistamisesta telineistä. Vaalimainokset sijoitetaan niin, että ne eivät ole suoranaisessa näkö- tai muussa vaikutusyhteydessä ennakkoäänestyspaikkoihin tai virallisiin äänestyspaikkoihin. Kaupunki vastaa myös vaalimainoskankaiden kiinnittämisestä siltakaiteisiin sekä mainosten irrottamisesta.

Kaupunki ei vastaa muusta vaalimainonnasta. Kuntatekniikan keskus ei asenna yksittäisiä vaalimainoksia eikä myönnä lupia yksittäisten vaalimainosten sijoittamiseen kaupungin hallinnoimille katu- ja viheralueille.

Mainoskankaat

Vantaan kaupungin kadunpidon hallinnassa on siltoja, joihin voi asettaa vaalimainoksia eli ns. siltabanderolleja. Edellisten vaalien käytännön mukaisesti kaupunki luovuttaa siltabanderollipaikkoja korvauksetta presidentinvaalimainontaa varten. Käytössä olevaan Lupapiste.fi -palveluun on lisätty liitteenä edellisen presidentinvaalin siltabanderollien paikkajako vuodelta 2012. Mikäli paikkajakoihin halutaan muutosta tai mainoskankaille halutaan lisäpaikkoja, niin tällöin tulee ottaa yhteyttä kaupungin kadunpidon lupakäsittelyyn. Yhteydenotto toivotaan tapahtuvan Lupapiste.fi -palvelun keskusteluosion kautta tai puhelimitse.

Mainoskankaissa ei saa esiintyä ehdokkaiden kasvokuvia tai muita liikenteen huomioimisesta pois vieviä kuvia, värejä tai riippuvia osia.

Presidentinvaalin 2018 keskitetty yleismainonta ja aikataulut.

Yksittäiset vaalimainokset

Yksittäisten vaalimainosten sijoittelu kaupungin hallinnoimille yleisille alueille on kiellettyä. Kiellon perusteina ovat mm. liikenneturvallisuus, kaupunki-infran suojeleminen, siistin ja selkeän kaupunkikuvan ylläpitäminen sekä tasapuolisuus. Yleisille alueille luvattomasti asennetut mainokset ovat osin liikennettä haittaavia sekä ohjauslaitteisiin kiinnitettyinä vastoin liikennemerkkeihin asetettuja määräyksiä. Toisaalta mainokset saattavat vaikeuttaa alueiden ylläpitoa ja vahingoittaa kaupunkiomaisuutta. Mainokset saattavat myös helposti likaantua ja rikkoontua tai ne voivat joutua ilkivallan kohteiksi. Huonokuntoisia mainoksia ei yleensä kunnosteta, puhdisteta tai poisteta mainostajien toimesta. Lisäksi mainoksien asentaminen ja poistaminen liikennealueilla
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita niin mainosten pystyttäjälle kuin muulle liikenteelle.

Kuntatekniikan keskuksen kunnossapitotyöntekijät poistavat järjestelmällisesti, edellisten vuosien tapaan, muun kunnossapitotoimintansa ohessa, yleisille alueille asennetut, luvattomat vaalimainokset. Mainokset kerätään Länsi-Vantaalla Voimalantien tukikohtaan (Voimalantie 2) ja Itä-Vantaalla Koisotien tukikohtaan (Koisotie 10). Jos poiskerättyjä mainoksia ei haeta mainosten asettajien taholta tukikohdista pois, niin kaupunki toimittaa mainokset vaalien jälkeen energiajätteeksi. Kaupunki ei vastaa pois kerättyjen vaalimainosten kunnosta.

Lisätietoja presidentivaalien keskitetystä telinemainonnasta:
Keski-Vantaan viheraluekunnossapito Esa Karhu, p. 040 527 4559, esa.karhu@vantaa.fi

Ajankohtaista

Instagram

Twitter