Tunnista, ennaltaehkäise, ohjaa ja tue moniammatillisesti osatyökykyisiä, TEOT-hanke

Hankkeessa kehitetään työkyvyn tuen palveluita ja työmenetelmiä sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa. Hankkeen tavoitteena on edistää osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia sekä vahvistaa asiakkaiden omatoimisuutta tuomalla tietoa työkyvyn palveluista helpommin löydettäväksi ja saavutettavaksi.

Ajankohtaista