Vantaan ratikka

Ratikka on raitiotieyhteys, joka yhdistää Hakunilan ja Länsimäen seudun raideverkkoon ja luo suoran yhteyden Tikkurilaan, Aviapolikseen ja lentoasemalle. Uusi raitiotieyhteys mahdollistaa uudella tavalla Itä-Vantaan kaupunkirakenteen kehittämisen ja sitoo alueet tehokkaan joukkoliikenteen piiriin ja vahvemmin osaksi keskusten verkostoa.

Aikataulu

Kaupunginvaltuusto päätti 16.12.2019, että Vantaan ratikan suunnittelua jatketaan yleissuunnitelman pohjalta, edellyttäen että valtio sitoutuu 30 prosentilla ratikan suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin. Jatkosuunnittelussa tehdään ratikan vaatimat asemakaavamuutokset sekä laaditaan koko ratikan reitille katusuunnitelmat ja sen jälkeen rakentamissuunnitelmat. Ratikalle haetaan vielä erikseen investointipäätöstä kaupunginvaltuustolta noin vuonna 2023. Raitiotien rakennustyöt voitaisiin aloittaa vuonna 2024, jolloin se voisi olla käytössä aikaisintaan vuonna 2028.

Kevään 2020 kuluessa on käynnistetty erilaisia selvityksiä, joita tarvitaan tarkemman suunnittelun tueksi. Tällaisia ovat esimerkiksi ratikkakatujen suunnitteluohje ja pyöräliikenteen yleissuunnitelma ratikan reitin varrella. Ratikkakatujen suunnitteluohjeessa määritellään katujen materiaaleja ja esimerkiksi penkki- ja pylvästyyppejä. Näiden osalta asukkaat pääsevät osallistumaan valintoihin alkusyksystä nettikyselyn kautta. Myös kaavoituksen ja katusuunnitelmien vuorovaikutus ajoittuu syksylle 2020. Lue lisää ratikan suunnittelutilanteesta 2.7.2020 julkaistusta tiedotteestamme.

 • Raitiolinjan pituus 19,3 kilometriä, ks. ratikan reitti videolla
 • Keskimääräinen pysäkkiväli 800 metriä
 • Keskinopeus 25 km/h
 • Vuoroväli ruuhkassa 5 minuuttia, muuten 10 - 20 minuuttia
 • Liikennöintiaika 04.30 – 01.30
 • Matkustajakapasiteetti /vaunu 150 matkustajaa (bussilla 66 matkustajaa)
 • Ennustettu matkustajamäärä noin 81 000 matkustajaa / vuorokausi

  Vuorovaikutus

  Asukkaat voivat vaikuttaa ratikan suunnitteluun esimerkiksi tulevien asemakaavamuutosten ja katusuunnitelmien yhteydessä. Niiden vuorovaikutus käynnistyy loka-marraskuussa 2020. Ensimmäiset ratikkakatujen asemakaavaehdotukset tulevat nähtäville arviolta vuoden 2021 kesällä. Osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan näillä verkkosivuilla.

  Ratikan yleissuunnitelmaa valmisteltaessa asukkaat pääsivät osallistumaan suunnitteluun muun muassa nettikyselyn avulla. Asukkailta saadut kommentit ja niiden vaikutukset kirjattiin raporttiin, jonka voi ladata täältä. Nettikysely oli avoinna 3.-30.10.2018. Ratikasta on järjestetty asukastilaisuuksia Länsimäessä, Hakunilassa, Tikkurilassa ja Aviapoliksessa.

  Muut raitiotiet

  Vantaan ratikan lisäksi varaudutaan myös muihin raitioteihin. Yleiskaavaluonnokseen on merkitty esimerkiksi raitiotieyhteys Jumbolta Tammiston läpi kohti Helsinkiä ja Pakkalasta länteen kohti Myyrmäkeä. Myös nykyisen runkolinjan 560 raideyhteydeksi muuttamiseen varaudutaan.

  Yhteystiedot

  Asiakaspalvelu

  Vantaa-info, Tikkurila
  Dixi, Ratatie 11, 2. krs, 01300 Vantaa
  puh. 09 8392 2242
  maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi

  Tiina Hulkko
  projektipäällikkö
  050 304 4146
  tiina.hulkko@vantaa.fi

  Asukasyhteistyö

  Kaavoituksen ja katusuunnitelmien vuorovaikutus ajoittuu loka-marraskuulle 2020. Tiedotamme näillä verkkosivuilla, kun suunnitelmat täsmentyvät.

  Ajankohtaista

  Twitter