Vantaan ratikka

Havainnekuva: Vantaan ratikka kulkee katutilassa.

Ratikka on raitiotieyhteys, joka yhdistää Hakunilan ja Länsimäen seudun raideverkkoon ja luo suoran yhteyden Tikkurilaan, Aviapolikseen ja lentoasemalle. Uusi raitiotieyhteys mahdollistaa uudella tavalla Itä-Vantaan kaupunkirakenteen kehittämisen ja sitoo alueet tehokkaan joukkoliikenteen piiriin ja vahvemmin osaksi keskusten verkostoa.

Aikataulu

Kaupunginvaltuusto päätti 16.12.2019, että Vantaan ratikan suunnittelua jatketaan yleissuunnitelman pohjalta, edellyttäen että valtio sitoutuu 30 prosentilla ratikan suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin. Jatkosuunnittelussa tehdään ratikan vaatimat asemakaavamuutokset sekä laaditaan koko ratikan reitille katusuunnitelmat ja sen jälkeen rakentamissuunnitelmat. Ratikalle haetaan vielä erikseen investointipäätöstä kaupunginvaltuustolta noin vuonna 2023. Raitiotien rakennustyöt voitaisiin aloittaa vuonna 2024, jolloin se voisi olla käytössä aikaisintaan vuonna 2028.

Kevään 2020 kuluessa on käynnistetty erilaisia selvityksiä, joita tarvitaan tarkemman suunnittelun tueksi. Tällaisia ovat esimerkiksi ratikkakatujen suunnitteluohje ja pyöräliikenteen yleissuunnitelma ratikan reitin varrella. Ratikkakatujen suunnitteluohjeessa määritellään katujen materiaaleja ja esimerkiksi penkki- ja pylvästyyppejä. Näiden osalta asukkaat pääsevät osallistumaan valintoihin alkusyksystä nettikyselyn kautta. Myös kaavoituksen ja katusuunnitelmien vuorovaikutus ajoittuu syksylle 2020. Lue lisää ratikan suunnittelutilanteesta 2.7.2020 julkaistusta tiedotteestamme.

Ratikan tietoja

 • Reitin pituus: 19,3 kilometriä
 • Keskimääräinen pysäkkiväli: 800 metriä
 • Keskinopeus: 25 km/h
 • Vuoroväli: ruuhka-aikaan 5 minuuttia, muuten 10–20 minuuttia
 • Liikennöintiaika: klo 04.30–01.30
 • Matkustajakapasiteetti: 150 matkustajaa per vaunu
 • Ennustettu matkustajamäärä vuonna 2030: noin 82 000 päivittäistä matkustajaa

  Vuorovaikutus

  Vantaalaiset voivat vaikuttaa ratikan suunnitteluun esimerkiksi tulevien asemakaavamuutosten ja katusuunnitelmien yhteydessä. Niiden vuorovaikutus käynnistyy loka-marraskuussa 2020. Ensimmäiset ratikkakatujen asemakaavaehdotukset tulevat nähtäville noin vuoden 2021 kesällä. Osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan näillä verkkosivuilla.

  Ratikan yleissuunnitelmassa asukkaat pääsivät osallistumaan suunnitteluun muun muassa nettikyselyn avulla. Nettikysely oli avoinna 3.-30.10.2018. Asukkailta saadut kommentit ja niiden vaikutukset kirjattiin raporttiin. Yleissuunnitelmasta järjestettiin myös asukastilaisuuksia Länsimäessä, Hakunilassa, Tikkurilassa ja Aviapoliksessa.

  Muut raitiotiet

  Vantaan ratikan lisäksi Vantaalla varaudutaan muihinkin raitioteihin. Yleiskaavaluonnokseen on merkitty esimerkiksi raitiotieyhteydet Jumbolta Tammiston läpi kohti Helsinkiä ja Pakkalasta länteen kohti Myyrmäkeä. Myös nykyisen bussilinjan 560 muuttamiseen raideyhteydeksi varaudutaan.

  Yhteystiedot

  Työntekijä vastaamassa puhelimeen.

  Vantaan ratikan sähköpostiosoite:

  ratikka@vantaa.fi

  Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

  Vantaa-info, Tikkurila

  Dixi, Ratatie 11, 2. krs, 01300 Vantaa

  puh. 09 8392 2242

  Asukasyhteistyö

  Ihmisiä asukastilaisuudessa.

  Kaavoituksen ja katusuunnitelmien vuorovaikutus ajoittuu loka-marraskuulle 2020. Tiedotamme näillä verkkosivuilla, kun suunnitelmat täsmentyvät.

  Ajankohtaista