Vapaaehtoistoiminta

Vanhus- ja vammaispalvelujen vapaaehtoistoiminta on vierellä kulkemista ja ilon jakamista. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia osallistua, toteuttaa itseään ja välittää toisesta ihmisestä.

Vapaaehtoiset voivat toimia yksin, yhdessä tai henkilökunnan rinnalla vanhusten tai vammaisten henkilöiden tukena ja virkistyksenä. Vanhus- ja vammaispalveluissa vapaaehtoisten tukena ovat vapaaehtoistoiminnan yhdyshenkilöt ja koordinaattorit, jotka järjestävät vapaaehtoisille perehdytystä, tukea ja yhteisiä tapaamisia. Vapaaehtoistoiminnasta järjestetään myös säännöllistä koulutusta, mutta monesti vapaaehtoisena voi aloittaa jo alkuhaastattelun jälkeen. Vapaaehtoisia toimii satoja sairaalan, hoiva-asumisen, palvelutalojen, päivätoiminnan ja kotihoidon piirissä. Tule mukaan!

Vanhus- ja vammaispalveluissa vapaaehtoisena voit esimerkiksi toimia:

  • vapaaehtoisena ystävänä sairaalan potilaalle tai palvelutalojen ja hoiva-asumisen asukkaille sekä kotona asuville senioreille.
  • ulkoiluapuna palvelutaloissa, päivätoiminnassa ja hoiva-asumisen palveluissa.
  • Saattajana lääkäriin tai kauppa-asioille.
  • Avustajana erilaisissa ryhmissä, kuten musiikki-, luku- ja jumppahetkissä.
  • Ohjaajana senioreiden Virtapiiri-ryhmässä tai korttelikerhossa.
  • Esiintyjänä juhlissa ja tapahtumissa joko yksin tai yhdessä harrastusryhmäsi kanssa.
  • Saattohoitajana hoiva- asumisen palveluissa, sairaalassa, palvelutaloissa tai kotihoidossa.
  • Vammaisten henkilöiden avustajina esimerkiksi retkillä ja erilaisissa tapahtumissa.

Riksapyörällä pitkin Tikkurilaa

Ala kaveriksi ikäihmiselle

Ajankohtaista

Instagram

Twitter