Mielenterveyskuntoutujien asuminen

Kenelle?

Yli 18-vuotiaille, jotka tarvitsevat tukea asumiseen mielenterveydellisistä syistä.

Mielenterveyskuntoutujien asumisen muotoja

Palvelutasoja on kolme:

  • Tuettu asuminen joko omassa kodissa tai palveluntuottajan tukiasunnossa.
  • Palveluasuminen asumisyksikössä.
  • Tehostettu eli ympärivuorokautinen palveluasuminen asumisyksikössä.

Miten pääsen asiakkaaksi

Asumispalveluihin voit hakeutua sairaalasta, psykiatrian avopalveluista tai oman sosiaalityöntekijän kautta. Palveluntarpeesi arvioidaan yhdessä lähettävän tahon kanssa.
Asumispalveluihin haetaan hakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin arvion asumispalvelun tuen tarpeesta
Toimintayksikön tehtävänä on asumispalvelujen koordinointi, asiakkaiden palveluntarpeen arviointi ja kuntoutumisen seuranta. Asumispalvelujen asiakasmaksupäätökset ja mahdolliset toimeentulotukipäätökset tehdään asumispalvelujen toimintayksikössä.
Asumispalvelut on osa Vantaan kaupungin aikuissosiaalityötä. Vantaan kaupunki ostaa asumispalveluita pääosin yksityisiltä palveluntuottajilta.

Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö

Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö on tarkoitettu vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille ja sijaitsee Vantaan Asolassa, Asuntoja talossa on 22, joista yksi on kriisiasunto. Asukkaat asuvat itsenäisesti omissa kaksioissaan henkilökunnan ohjauksella ja tuella. Kriisiasuntojen tarkoitus on tarjota turvallinen ja tilapäinen siirtymävaihe jossa tavoitteena on esim. omaan kotiin itsenäiseen asumiseen siirtyminen tai asukkaan toimintakyvyn arviointi. Viidakkokujalla työskentelee 6 työntekijää kahdessa vuorossa 7 päivänä viikossa.

Työtämme säätelevät ammatillisuus, sosiaali- ja terveysalan eettiset periaatteet, toimintakykyä lisäävä ja ylläpitävä työtapa sekä Vantaan kaupungin arvot.

Lisäksi yöaikaan asukkailla on mahdollisuus soittaa päivystyspuhelimeen. Asiakkaaksi hakeudutaan aikuissosiaalityön asumispalvelujen kautta. Palvelun myöntämisestä sekä asiakasmaksusta tehdään asiakkaalle aina päätös.

Yhteystietomme
Käyntiosoite: Viidakkokuja 6, 014800 Vantaa
Puhelimella tavoitat: p. 050 3181445
Sähköposti: viidakkokuja@vantaa.fi
Fax: 09 8392 4463

Pyykujan asumisyksikkö

Pyykuja on vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu asumisyksikkö, joka sijaitsee rauhallisella pientaloalueella Korson välittömässä läheisyydessä. Asumisyksikkö koostuu neljästä rivitalosta, joissa on yhteensä 19 asuntoa. Asukkaat
asuvat itsenäisesti omissa yksiöissään ja kaksioissaan. Pyykujalla työskentelee neljä ohjaajaa päiväaikaan seitsemänä päivänä viikossa. Lisäksi yöaikaan asukkailla on mahdollisuus soittaa päivystyspuhelimeen.

Tavoitteenamme asumisyksikössämme on kannustaa ja tukea asukkaita itsenäiseen asumiseen. Tehtävänämme on kuntouttaa asukasta tukemalla hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan sekä
ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Asukkaan arjenhallintaa lisätään tukemalla ja ohjaamalla häntä sekä huomioimalla hänen yksilölliset voimavaransa. Jokaisella asukkaalla on omaohjaaja.

Työtämme säätelevät ammatillisuus, sosiaali- ja terveysalan eettiset periaatteet, toimintakykyä lisäävä ja ylläpitävä työtapa sekä Vantaan kaupungin arvot.

Asukkaat ohjautuvat Pyykujalle aikuissosiaalityön asumispalveluiden sosiaalityöntekijöiden kautta. Sosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaan palvelutarpeen ja valitsee asiakkaalle sopivan asumisyksikön. Sosiaalityöntekijä ohjaa asiakkaan tutustumaan sopivaan asumisyksikköön. Tutustumisen jälkeen asiakas täyttää ARA:n tulo- ja varallisuusselvityslomakkeen, jonka jälkeen Vantaankaupunki tekee päätöksen asumisesta.

Yhteystietomme
Käyntiosoite; Pyykuja 1, 01450 Vantaa
Sähköposti: pyykuja@vantaa.fi
Ohjaajat: p. 043 826 6964
Vastaava ohjaaja: p. 050 312 2001

Ajankohtaista

Twitter