Vantaalla tutkittiin tekoälyn käyttöä liikenneohjauksessa

Ihmisiä ylittämässä katua

Vantaalla pilotoitiin konenäon ja tekoälyn mahdollisuuksia liikennevalo-ohjauksen kehittämisessä. Tavoitteena on tulevaisuudessa saada entistä parempi reaaliaikainen kuva risteysten liikennetilanteesta ja sen avulla tehostaa liikennevalojen ohjausta sekä parantaa erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden havaitsemista.

”Jos liikennevaloissa hyödynnettäisiin teknologiaa, joka pysyisi tekemään tarkempia havaintoja risteystä lähestyvästä pyöräilijästä, voitaisiin esimerkiksi päätellä, että pyöräilijä onkin kääntymässä eikä jatkamassa suoraan. Valojen vaihtumista voitaisiin myös nopeuttaa, jos havaittaisiin, että vaihtumista on odottamassa suuri joukko jalankulkijoita”, kertoo liikenneinsinööri Heikki Alkila. Työpaikka-alueilla konenäkö voisi myös havaita lähestyvän raskaan liikenteen ja mukauttaa liikenteenohjausta siten, että raskas liikenne pääsisi ajamaan risteyksestä ilman pysähdyksiä.

Pilotissa oli käytössä MarshallAI:n konenäköön perustuva teknologia. Varsinainen kokeilu päättyi kesäkuun alussa, mutta kamerat ovat yhä asennettuina Talvikkitien ja Peltolantien risteykseen. Risteyksestä lähetetään nyt live-kuvaa, josta voi seurata, miten konenäkö tunnistaa risteykseen saapuvia kulkijoita.

Pilotin pohjalta tehtyjen laskemien mukaan Talvikkitien ja Peltolantien risteyksessä olisi konenäön avulla mahdollisuus välttää yli 30 tuhatta pysähdystä vuodessa ja säästää keskimäärin joka kymmenes sekunti odotusaikaa, ilman että se vaikuttaisi negatiivisesti muihin kulkijoihin.

Jo nykyään on käytössä teknologiaa, jolla voidaan havaita risteykseen saapuva jalankulkija tai pyöräilijä. Käytössä olevat laitteet eivät kuitenkaan ole erityisen älykkäitä, eikä niitä siksi voida hyödyntää kaikkialla. Esimerkiksi nykyisin ei voida päätellä, onko pyöräilijä kääntymässä vai jatkamassa suoraan risteyksen läpi.

Julkaistu: 17.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter