Vantaalla käynnissä oleva MEK Kiinnekohtia -projekti tukee ikäihmisten kotona asumista

Projektissa työskentelee neljä innostunutta vanhustyön ammattilaista. Etualalla projektipäällikkö Anne Aaltio, projektityöntekijät vasemmalta alkaen Katja Torkkel-Immonen, Johanna Lehti-Salo ja Karoliina Vesilahti.

Vantaalla käynnissä olevan MEK Kiinnekohtia -projektin tavoitteena on luoda etsivän vanhustyön malli Vantaalle sekä tukea mielekästä ja ihmisarvoista kotona asumista.

MEK Kiinnekohtia -projekti keskittyy palvelujen katvealueeseen jäävien senioreiden palvelujen kehittämiseen ja kohderyhmään kuuluvien henkilöiden tilanteen selvittämiseen. Projektissa mukana olevat ikäihmisiset tulevat pääosin asiakasohjauksesta, sosiaalityöstä ja kotihoidosta. Vantaalla projekti kuuluu myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelmaan. Projekti toimii Martinlaakson, Korso-Koivukylän ja Hakunila-Länsimäen alueilla.
Ikäihmisen tapaamisessa painottuu keskustelu, mielekkään tekemisen löytäminen tai hänen tarvitsemansa avun järjestely. Ikäihmisen kanssa sovitaan yhdessä tapaamisten tavoitteet ja sisältö. Yksilötyöskentely on määräaikaista ja päättyy ikäihmisen kanssa yhteisesti sovittuna ajankohtana.
MEK Kiinnekohtia -projektin toiminta on asiakkaalle maksutonta ja vapaaehtoista. Toiminta ei korvaa muita palveluita kuten esimerkiksi kotihoitoa, siivousta tai vapaaehtoistoimintaa.
Ikäihmisen tukemisen ohella kehitetään palveluja katvealueelle jääneille ikäihmisille. Ikäihmisen vierellä saadaan tietoa, mitä hän tarvitsee ja miten palveluja voidaan kehittää sellaisiksi, että ne paremmin vastaavat ikäihmisten tarpeisiin.

MEK Kiinnekohtia -projekti on osa Seniori-Vamos toimintaa

MEK Kiinnekohtia -projekti on osa Diakonissalaitoksella kehitettyä Seniori-Vamos toimintaa. Seniori-Vamos on etsivän työn malli, jossa kohdataan ja kuullaan ikääntyneiden erityisiä tarpeita. Seniori-Vamos toiminta on alkanut vuonna 2013 Helsingin kaupungin ja Diakonissalaitoksen yhteistyönä. Toiminta on laajentunut Espooseen sekä Tampereelle ja nyt myös Vantaalle.

Lisätietoja: projektipäällikkö Anne Aaltio p. 050 312 4525
Julkaistu: 26.8.2020 
(muokattu: )