Pähkinänsärkijätielle asuinkerrostaloja (nro 002284)

Kaupunginvaltuusto on 8.3.2021 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 6.5.2021

Havainnekuva tulevasta rakentamisesta

Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien koillisnurkaan nykyisen risteyksessä olevan liikerakennuksen, sen pohjoispuolisen huoltotontin sekä itäpuolisen pysäköintialueen kohdalle suunnitellaan 6-8 -kerroksisia asuinkerrostaloja, joihintulee 350 asuntoa. Pysäköintilaitos tehdään noin 225 autolle sekä liiketilaa Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien varrelle.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan nykyisen liikerakennuksen purku ja korttelin 12153 rakentaminen tehokkaaksi asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), johon sijoittuu 6-8-kerroksisia kerrostaloja yhteensä 17 800 k-m², noin 350 asuntoa sekä liiketilaa 700 k-m² Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien risteykseen. Korttelin piha esitetään asumista palvelevaksi yhteiskäyttöiseksi korttelialueeksi (AH) ja korttelin pohjoisosaa autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), johon sijoittuu viisikerroksinen pysäköintitalo noin 225 autolle.

Nykyinen liikerakennus puretaan ja kaupungin omistamalla maalla sijaitsevat kuorma-autojen pysäköintipaikka ja taksitolppa poistuvat Pähkinäsärkijän varrelta. Vantaan Energian lämpövoimala on jo purettu korttelin pohjoisosista.

Lähtötiedot

Suunnittelualue sijoittuu pääkatujen (Lammaslammentie - Pähkinärinteentie) risteykseen vastapäätä Pähkinärinteen ostoskeskusta. Vastapäätä suunnittelualuetta Lammaslammentien eteläpuolelle on val-mistunut uusi asuinkerrostalo vuonna 2020.

Hakija

Vantaan Energia Oy, Veikko Laine Oy ja Vantaan kaupunki.

Kaavan asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 12.1.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 17.3.2020|

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 27.2.2020

Liikenneselvitys 17.6.2020, L Arkkitehdit Oy

Diaesitys: Tiivistelmä asemakaavamuutosehdotuksesta (kaupunkisuunnittelulautakunta 29.9.2020)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 6.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter