Tikkurilan kaavarunko (nro 062700)

Miltä näyttää Tikkurilan tulevaisuus?

Kaavarunkoalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa ja sisältää koko Tikkurilan kaupunginosan. Tämän lisäksi alueeseen kuuluu osia Jokiniemestä, Hiekkaharjusta, Viertolasta ja Kuninkaalasta.

Kaavarunkoa päivitetään kaupungin aloitteesta. Nykyisen Tikkurilan kaavarungon (2015) laatimisen jälkeen uusi Tikkurilan asema on valmistunut ja Kehärata on otettu käyttöön. Sen seurauksena alueen täydennysrakentaminen on lisääntynyt merkittävästi, ja nyt on tarve uuden rakentamisen ratkaisuja ohjaaville työkaluille, mihin kaavarunkotasoinen työ soveltuu hyvin.

Kaavarungon päivityksen tavoitteena on määritellä reunaehtoja Tikkurilan kehitykselle noin vuoteen 2040. Aluetta tarkastellaan seuraavien teemojen kautta:

  • kaupunkikuva ja -rakenne
  • asuminen
  • palvelut ja työ
  • liikkuminen
  • viheralueet ja hulevedet

Kaikkia teemoja tarkastellaan myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Tikkurilan olemassa olevan kaupunkirakenteen tiivistäminen joukkoliikenteen solmukohdassa on lähtökohtaisesti kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista.

Tavoitteena on vireä, laadukas ja toiminnallisesti sekoittunut kantakaupunki, joka tiivistyy vaiheittain.

Kaavarunko ei suoraan ohjaa rakentamista, mutta siinä esitetyt linjaukset muodostavat pohjan alueen asemakaavoitukselle.

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty17.3.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.3.2020

Perustuen tämänhetkisiin valtakunnallisiin suosituksiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi, kaavatöihin liittyvät yleisötilaisuudet ja -tapaamiset perutaan toukokuun loppuun (31.5.2020) saakka.

Tikkurilassa oli tarkoitus pitää asukastilaisuus 31.3.2020. Diaesitykseen on koottu sisältöä, jota oli tarkoitus esitellä tilaisuudessa.

Mielipiteet 7.5.2020 mennessä.

Tikkurilan kaavarunko 2020 -kysely

TIkkurilan kaavarunko kyselyn raportti

Kyselyllä selvitettiin asukkaiden ja muiden alueella toimivien näkemyksiä Tikkurilan keskusta-alueen kehittämisestä. Kysely oli auki 17.3. - 7.5.2020. Vastaajia oli yhteensä 512 ja vastauksia tai merkintöjä yhteensä 6508.

Kiitos paljon kaikille kyselyyn vastanneille!

Lisätietoja:

Tuuli Huhtala
asemakaava-arkkitehti
tuuli.huhtala@vantaa.fi
040 197 7963

Terhi Kuusisto
asemakaava-arkkitehti
050 302 9691
terhi.kuusisto@vantaa.fi

Julkaistu: 29.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter