Tekninen lautakunta hyväksyi viimeisessä kokouksessaan Varian Vehkalan toimipisteen suunnitelman

Tekninen lautakunta kokoontui päättyvän valtuustokauden viimeiseen kokoukseen 18.8. Kokous oli samaan aikaan tekninen lautakunta -nimisen toimielimen viimeinen kokous. Jatkossa katujen ja puistojen suunnittelua ja rakentamista, toimitilahankkeita ja maanluovutuksia ja -ostoja käsitellään kaupunkitilalautakunta -nimisessä lautakunnassa, joka aloittaa työskentelynsä syyskuussa. Kaupunginvaltuusto nimittää uudet lautakunnat ensi viikolla, 23.8.

Tekninen lautakunta käsitteli viimeisessä kokouksessaan yhtä Vantaan tämän vuosikymmenen suurimmista toimitilahankkeista, ammattiopisto Varian uuden Vehkalan toimipisteen suunnitelmia (asia 7).

Vantaan ammattiopisto Varian Vehkalan toimipiste tarvitaan riittävien ja laadukkaiden opetustilojen tarjoamiseen kasvavalle opiskelijamäärälle. Toimipisteeseen tulee sijoittumaan tilapaikat yhteensä 2130 opiskelijalle seuraaville aloille: sosiaali- ja terveysala, sähkö- ja automaatioala, tieto- ja tietoliikennetekniikka, autoala, lentokoneala ja logistiikka-ala. Lisäksi rakennus on mitoitettu 250 työntekijälle.

Varia Vehkala tulee sijoittumaan Kehä III:n ja Kehäradan risteysalueen välittömään läheisyyteen Vehkalan aseman länsipuolelle. Suurhanke on tarkoitus toteuttaa kaupungin omistaman VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeena. Hanke kustantaa noin 78 miljoonaa euroa. Ja sen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2023. Hankkeen kustannuksiin vaikuttaa opetustilojen erityistarpeet kuten lentokonehalli.

Varia Vehkalan hankkeessa kiinnitetään huomiota hiilijalanjälkeen: uusiutuvia energiamuotoja hyödynnetään maanlämpöjärjestelmällä ja aurinkokeräimin. Rakennuksiin suunnitellaan myös kasvikattoja.

Opetuslautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman osaltaan 16.8. pidetyssä kokouksessaan.

Lisäksi lautakunta käsitteli mm. Vantaan ratikkaan liittyviä hankintapäätöksiä (asiat 8-10). Asioiden 9 ja 10 käsittelyyn tuomisessa lautakunta käytti otto-oikeuttaan. Vantaan ratikan Tikkurilan tunnelin suunnittelutyön tekijäksi valittiin esityksen mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut Sitowise Oy hintaan 5 588 335,75 euroa (asia 8). Asian pöydälle jättämisestä äänestettiin. Lautakunta päätyi pohjaesityksen taakse äänin 7-5. Lisäksi päätettiin hankkia Vantaan ratikan kiinteistötaloudellisia hyötyjä selvittävä Cityfier-analyysi A-insinöörit Rakennuttaminen Oy:ltä kattohintaan 59 934 euroa (asia 9) sekä Vantaan ratikkaprojektin toimintaa ja johtamista kehittävä arviointityö KPMG Oy Ab:lta hintaan 40 000 euroa (asia 10).

Lautakunta antoi myös vuotuiset lausuntonsa HSY:n ja HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmista vuosille 2022-24 sekä jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmista 2022-2030 (asiat 5 ja 6).

Lautakunta lisäsi seuraavan lausuman HSY:n, eli Helsingin seudun ympäristöpalveluita koskevaan lausuntoon: ”Tekninen lautakunta esittää toiveenaan, että kaupunkitilalautakunnalle esitellään kaupungin jätehuollon kokonaisuus sisältäen jätehuollon kehittämiselle asetetut tavoitteet, jätehuollon vastuunjako sekä operatiivinen organisointi.”

HSL:n, eli Helsingin seudun liikennettä koskevaan lausuntoon lautakunta lisäsi seuraavan lausuman: ”HSL:n tulee tarkastella uudelleen Ylästön, Päiväkummun, Rekolan sekä Maarinkunnaan alueen joukkoliikenteen saavutettavuutta erityisesti asetettujen ilmastotavoitteiden, alueen kasvavan väestömäärän sekä eri ikäryhmien tasa-arvoisen liikkumisen näkökulmasta.”

Myös esittelijä lisäsi lausuntoon teknisenä korjauksena täsmennyksiä koskien uusien runkolinjojen matka-aikoja sekä asiakaspalautteen ja -osallistamisen vaikuttavuutta ja viestinnän tehostamista. Tarkat sanamuodot tulevat kokouksen pöytäkirjaan.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Uusi kaupunkitilalautakunta kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa 22.9.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 18.8.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter