Terveysturvallinen maahantulo varmistettava matkailun lisääntyessä

Suomeen on voitava saapua turvallisesti ja sujuvasti myös jatkossa, kun matkustusrajoitukset puretaan ja kansainväliset matkustajamäärät taas kasvavat. Terveysturvallisen maahantulon varmistamiseksi on terveystarkastuskäytäntöjen muututtava tämän mukaisesti. Toimintojen järjestämisessä on huomioitava vastaavat EU-tason toimenpiteet.

Terveystarkastus kentällä sitoo paljon henkilöstöä. Matkustajamäärien moninkertaistuessa ei tarkastuksia voida jatkaa nykyisessä muodossa sen edellyttämän kohtuuttoman suuren henkilöstötarpeen, maahantulon viivästymisen ja tilapuutteen vuoksi.

Koronapandemia on tuonut esiin maahantuloa koskevassa lainsäädännössä olevia epäselvyyksiä ja puutteita. Nämä tulee tunnistaa ja varmistaa. Tarvittava lainsäädäntötyö tulee välittömästi käynnistää.

Valtakunnalliset suunnitelmat maahantulon tulevista käytännöistä ovat olleet avoimia, mikä vaikeuttaa eri tahojen varautumisen suunnittelua matkailun lisääntyessä. Terveysturvallisen maahantulon määrittely liittyy suurelta osin Suomen exit-strategiaan. Sovitut toiminnalliset muutokset ja niiden vaiheistus tulee olla selvillä ennen rajoitusten purkua.

Suosituksen malli mahdollistaa turvallisen matkustamisen

Laajapohjainen asiantuntijaryhmä on laatinut yhteisen suosituksen maahantulon järjestämisestä. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasen asettaman työryhmän puheenjohtajana on toiminut ylilääkäri Eero Hirvensalo.

– Työryhmä on täysin yksimielinen esityksessään ja näkee, että näillä pikaisilla toimenpiteillä voidaan turvallinen matkustaminen varmistaa, vaikka matkustajamäärät nousevat, toteaa ylilääkäri Eero Hirvensalo.

Työryhmä esittää, että lento- ja laivayhtiöt tulee velvoittaa vaatimaan asiakkailtaan hyväksyttävät terveysdokumentit jo lähtömaassa. Vastaavaa käytäntöä sovelletaan lentoliikenteessä jo lähes kaikissa muissa EU-maissa. Tiedot voidaan varmistaa matkalle lähtiessä muiden matkustusdokumenttien tarkistamisen yhteydessä ilman erillistä tarkastuspistettä. Tällöin maahan tullessa ei dokumentaatiota enää tarkisteta pistokokeita tai tiettyjä kohdennettuja ryhmiä lukuun ottamatta.

EU:n ulkopuolisista, ns. kolmansista maista saapuva matkustaja joutuisi todentamaan terveydellisen matkustusoikeutensa sekä lähtömaassa että rajavalvonnan yhteydessä maahan saavuttaessa. Terveystodistusvelvoite integroidaan osaksi lentoyhtiöiden ja laivayhtiöiden asiakaspalvelujärjestelmiä niin pitkäksi aikaa, kun pandemian hoito sitä edellyttää.

– Päätöksenteolla on kiire, rajavalvonta poistuu 25.5. ja korvaava toimintamalli on oltava tuolloin voimassa. Tavoitteena on, että tämä konkreettinen ehdotus vauhdittaa asian päätöksentekoa. Nyt julkaistu toimintamalli on vahva lento- ja satamaliikenteen asiantuntijanäkemys suunnittelun perustaksi, sillä ehdotus on valmisteltu laajassa yhteistyössä. Tämä ehdotus vaatii valtioneuvostolta lainvalmistelun käynnistämistä ja esitystä eduskunnan käsittelyyn. Tulevan kesän matkustajaliikenteen elpyminen on oltava mahdollinen myös Suomessa, jotta Suomen matkustajaliikenne nousee yhdessä muun Euroopan kanssa, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Suosituksessa kuvataan turvallisen maahantulon edellyttämiä toimenpiteitä kolmessa eri pandemianhallinnan vaiheessa kesän 2021 aikana. Siinä otetaan huomioon nykytilan haasteet, vallitseva tilannekuva, muutoksien edellyttämä järjestelyaika ja mahdollisesti vaadittavien kiireellisten lakimuutosten edellyttämä vähimmäisaika.

Siirtymävaiheessa toukokuun aikana luovutaan matkan luonnetta koskevista maahantulorajoituksista ja ylläpidetään vielä testaustoimintaa niin kauan, kunnes liikenneyhtiöiden lähtömaan tarkistusprosessi on saatu kattavaksi tai lähtömaa on arvioitu turvalliseksi. FINENTRY-järjestelmä otetaan sähköiseksi asiointipohjaksi valtakunnallisesti ja mahdollisimman kattavasti. Kevään aikana tarvittavien testausaikojen varaaminen saadaan ohjatuksi FINENTRY-sovelluksen avulla testauspisteisiin terminaalien ulkopuolisiin näytteenottopisteisiin. EU Digital Green Certificate (DGC) otetaan käyttöön välittömästi sen valmistuttua, jolloin se korvaa tai on vaihtoehto FINENTRY-sovellukselle, kun maahantuloon liittyvästä testaustoiminnasta voidaan luopua.

– Tarvitsemme konkreettiset askelmerkit siihen, miten terveysturvallista matkustusta avataan. Kun matkustajamäärät lisääntyvät tarvitsemme useampia toimia, muun muassa rokotetodistuksen käyttöä matkustusdokumenttina, ennakkotestausta lähtömaassa ja pikatestien käyttöä, sekä vapaan matkustuksen sallimista maihin, joissa ilmaantuvuusluku on alhainen. On kaikkien etu, että matkustus on sekä sujuvaa että terveysturvallista, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Eri vaiheille esitetyt toimenpiteet löytyvät kokonaisuudessaan työryhmän esityksestä:
Pitkän tähtäimen suunnitelma terveysturvallisesta maahantulosta

Julkaistu: 27.4.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter