Asukkaat kertoivat näkemyksiään pyöräliikenteen kehittämisestä

Pyöräilijöitä Pakkalassa

Vantaa kysyi keväällä 2021 asukkailta näkemyksiä pyöräliikenteen kehittämiseksi. Kysely oli auki osallistuvavantaa.fi-sivustolla 16.4.–9.5. ja siihen vastasi 827 henkilöä.

Kyselyvastauksissa nousivat esille keskeisinä toiveet pyöräliikenteen reittien laadun, turvallisuuden ja suoruuden parantamisesta sekä toive saada pyöräliikenne osaksi matkaketjuja. Lisäksi nousi esille toive pyöräilytaitojen ja -sääntöjen opettamisesta.

Kyselyyn tulleita vastauksia hyödynnetään Vantaan pyöräliikenteen kehittämisohjelman laatimisessa. Ohjelman luonnos valmistuu vuoden 2021 loppupuolella ja etenee tämän jälkeen päätöksentekoon.

Tutustu tuloksiin tarkemmin osallistuvavantaa.fi-sivustolla.

Kyselyn data on julkaistu myös pääkaupunkiseudun avoimen datan palvelussa osoitteessa hri.fi otsikolla Vantaan pyöräliikenteen kehittämiskysely.

Julkaistu: 27.8.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter