Vantaan Liikkuva koulu

Kuva: Jouni Kallio

Oppilaiden osallisuus, aktiivisuus ja oppiminen kaiken edellä

Vantaan kaikki 46 peruskoulua ovat Liikkuvia kouluja eli niissä ajatellaan asioita uusilla tavoilla: istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Kuitenkin viihtyisämpiä koulupäiviä syntyy tekemällä yhdessä ja ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat usein koulun ilmapiiriä, millä on vaikutuksensa myös koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen.

Vantaan koulut saavat apua koulupäivien aktivointiin kahdelta kaupungin Liikkuva koulu - työntekijältä. Käytännössä kouluja tuetaan tarjoamalla koulutuksia ja työpajoja sekä auttamalla olosuhdemuutosten toteuttamisessa. Lukuvuonna 2018–2019 kuuteen kouluun toteutetaan aktivoiva oppimisympäristö yhteistyössä oppilaiden ja opettajien kanssa. Oppilaita osallistetaan myös koulujen piha-alueiden suunnitteluun. Eri toimien tarkoitus on saada liikkuminen osaksi koulupäivää oppimista tukevalla tavalla.

Yhteistyö

Liikkuva koulu toiminnassa pyritään laaja-alaiseen yhteistyöhön esimerkiksi lajiliittojen, seurojen ja muiden kuntien kanssa. Kaupungin sisällä yhteistyötahoja ovat muun muassa terveydenhoitajat ja koulukuraattorit. Terveydenhoitajilla on mahdollisuus jakaa ilmaisia uintilippuja kaupungin uimahalleihin ja ohjata lapsia matalan kynnyksen liikuntakerhoihin sekä kesäleireille.

Koulukuraattoreiden kanssa aloitettiin vuonna 2016 sporttikaveritoiminta. Sporttikaveri on aikuinen, joka lähtee lapsen kanssa liikkumaan, lapsen omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Lisätietoja

Nora Saloranta, projektityöntekijä
nora.saloranta@vantaa.fi
040 145 5318

Riikka Seppänen, projektityöntekijä
riikka.seppanen@vantaa.fi
043 825 9650

Sporttia kaikille -kerhot

Sporttia kaikille tarjoaa maksuttomia matalan kynnyksen liikuntakerhoja, lajitunteja, vertaistoimintaa, tapahtumia yms. eri puolilla Vantaata.

WAU!-kerhot

WAU ry järjestää matalan kynnyksen liikunnallista toimintaa lasten ja nuorten lähtökohdat huomioiden.

Liikuntajärjestöt ja urheiluseurat

Tälle sivulle on listattu Vantaalla toimivia liikuntaseuroja lajeittain.

Vantaan Liikkuva koulu

Lasten olympialaiset Ilolan koululla

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter