Vantaan Liikkuva koulu

Kuva: Jouni Kallio

Oppilaiden osallisuus, aktiivisuus ja oppiminen kaiken edellä

Vantaan kaikki 46 peruskoulua ovat Liikkuvia kouluja eli niissä ajatellaan asioita uusilla tavoilla: istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Kuitenkin viihtyisämpiä koulupäiviä syntyy tekemällä yhdessä ja ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat usein koulun ilmapiiriä, millä on vaikutuksensa myös koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen.

Vantaan koulut saavat apua koulupäivien aktivointiin kahdelta kaupungin Liikkuva koulu - työntekijältä. Käytännössä kouluja tuetaan tarjoamalla koulutuksia ja työpajoja sekä auttamalla olosuhdemuutosten toteuttamisessa. Kouluihin on toteutettu aktivoivia oppimisympäristöjä, eli muokattu luokkahuoneita tai yhteistiloja liikkumista mahdollistaviksi, yhteistyössä oppilaiden ja opettajien kanssa. Oppilaita osallistetaan myös koulujen piha-alueiden suunnitteluun. Eri toimien tarkoitus on saada liikkuminen osaksi koulupäivää oppimista tukevalla tavalla.

Yhteistyö

Liikkuva koulu toiminnassa pyritään laaja-alaiseen yhteistyöhön esimerkiksi lajiliittojen, seurojen ja muiden kuntien kanssa. Kaupungin sisällä yhteistyötahoja ovat muun muassa terveydenhoitajat ja koulukuraattorit sekä Liikkuva päiväkoti ja Liikkuva opiskelu - toiminta. Terveydenhoitajilla ja koulukuraattoreilla on mahdollisuus jakaa ilmaisia uintilippuja kaupungin uimahalleihin, ohjata lapsia matalan kynnyksen liikuntakerhoihin ja kesäleireille sekä hakea lapselle sporttikaveria.

Sporttikaveri-toiminta

Sporttikaveri on aikuinen, joka lähtee lapsen kanssa liikkumaan lapsen omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Sporttikaveri-toiminta tarjoaa lapselle/nuorelle mahdollisuuden aloittaa tai löytää itselleen mieluisa harrastus liikunnan parista turvallisen aikuisen ohjaamana.

Toiminta suunnitellaan ja räätälöidään aina lapsen/nuoren omien toiveiden mukaan, tavoitteena tarjota mahdollisuus päästä aktiivisen harrastamisen pariin. Kuraattoripalveluiden kanssa yhteistyössä kehitettyjen toimintojen tarkoituksena on lisäksi ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja tarjota vaihtoehtoisia toimintamalleja tukemaan koulukuraattorin työtä.

Sporttikaveri-toiminnassa oli kaudella 2018-2019 mukana yli 50 lasta/nuorta. Toimintamalli uudistui kaudelle 2019-2020. 18 koulua lähti mukaan pilotoimaan uutta toimintaa. Pilottialueena ovat ensiksi idän alueen koulut. Kaksi sporttikaveria järjestää näissä kouluissa sporttikaverikerhoja pääasiassa välitunnilla. Osa kerhoista järjestetään heti koulun jälkeen.

Sporttikaveri-toiminta on esillä myös Vantaa-kanavalla.

Lisätietoja

Jenni Kaisto, liikuntapalvelukoordinaattori
jenni.kaisto@vantaa.fi
040 145 5318

Sanna Palomäki, liikuntapalvelukoordinaattori
sanna.palomaki@vantaa.fi
043 825 9650

Markus Helanen, sporttikaverikoordinaattori
markus.helanen@vantaa.fi
043 826 8440

Sporttia kaikille

Sporttia kaikille -toiminta

Sporttia kaikille tarjoaa maksuttomia matalan kynnyksen liikuntakerhoja, lajitunteja, vertaistoimintaa, tapahtumia yms. eri puolilla Vantaata.

Sporttia kouluille -kerhot

Sporttia kouluille -kerhot ovat maksuttomia matalan kynnyksen liikuntakerhoja ja osa koulun omaa kerhotoimintaa.

Liikuntajärjestöt ja urheiluseurat

Tälle sivulle on listattu Vantaalla toimivia liikuntaseuroja lajeittain.

Vantaan Liikkuva koulu

Lasten olympialaiset Ilolan koululla

Ajankohtaista


Twitter