Vantaan kaupungin sisäliikuntapaikat

Harrastutoiminnan rajoitukset 13.9. alkaen.

Kaikenikäisten toiminta sisä- ja ulkotiloissa on sallittua (ml. yhtiökokoukset, juhlatilaisuudet, luennot, koulutukset, kilpailut...). Avoimessa käytössä oleviin sisäliikuntatiloihin, kuten uimahalleihin ja kuntosaleihin voidaan ottaa enintään puolet normaalista asiakasmäärästä.

Toiminnassa noudatettavat terveysturvallisuusohjeet: 

  • Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.
  • Liikuntaharrastuksissa noudatetaan lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä. 
  • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
  • Sisätiloissa toimintamuodot tulee toteuttaa siten, että toiminnassa on mahdollista välttää lähikontaktit tai ne vähenevät merkittävästi. Tarvittaessa ryhmäkoko on mitoitettava normaalitilannetta pienemmäksi.
  • Vanhemmat ja saattajat eivät oleskele harrastus- ja pukeutumistiloissa.
  • läsnäolijat kirjataan ylös jokaisella harrastuskerralla.
  • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä.
  • Terveysturvallisuuden toteutumisesta vastaa toiminnan järjestäjä.

Ohjetta noudatetaan kaikissa kaupunkien hallinnoimissa tiloissa. Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit suosittelevat voimakkaasti myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja koronarajoituksia ja turvallisuusohjeita harrastustoiminnassa. 

Käyttövuorojen peruminen

Käyttövuorojen perumisessa noudatetaan normaaleja perumiskäytänteitä. Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tiloissa vuorojen perumiset Timmin kautta 7vrk ennen varausta.
Liikuntapalveluiden tiloissa yksittäisiä kausivuoroja ei voi perua.

Lue koko tiedote

Aikaisemmat koronatiedotteet

Vantaan kaupunki suosittelee vahvasti 12 vuotta täyttäneille kasvomaskin käyttöä kaikissa kaupungin palveluissa aina, kun lähikontakteja ei voida välttää. Suositus koskee esimerkiksi kirjastoja, liikuntapaikkoja, museoita, asiointipisteitä ja toisen asteen oppilaitoksia. Liikuntapaikkojen kohdalla tämä koskee esimerkiksi liikuntapaikkojen käytäviä, katsomoita ja pukutiloja sekä kaikkia tilanteita, joissa liikunta-aktiviteetti ei estä maskin käyttöä.

Ajantasaista tietoa koronaviruksesta ja epidemian aiheuttamista muutoksista kaupungin palveluissa löydät osoitteesta vantaa.fi/korona.

Liikuntapaikoille saa tulla ainoastaan täysin terveenä. Korostamme jokaisen toimijan ja aikuisen vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja muiden viranomaisten ohjeita hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä ehkäistään. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat ohjeita.

Kaukalopalloa Tikkurilan harjoitusjäähallissa

Vantaalla on kattava tarjonta sisäliikuntatiloja eri lajien harrastamista varten. Valikoimasta löytyy koko kirjo pienistä jumppasaleista aina suuriin liikuntahalleihin saakka.

Liikuntapalvelut myöntää vuosittain käyttövuoroja noin sataan eri sisäliikuntatilaan, joiden joukossa on muun muassa koulujen ja päiväkotien saleja, budo- ja painitiloja, salibandykaukaloita, tanssisaleja, jäähalleja sekä jalkapallohalleja. Käyttövuoroja voi varata vakituiseen käyttöön tai esimerkiksi yksittäisiä tapahtumia varten. Jos etsit tietoa uimahalleista ja kuntosaleista, löydät ne niiden omilta sivuilta.

Ajankohtaista