Osallistu talkoisiin

Kaupunki tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden osallistua erilaisiin talkoisiin. Jokainen voi muutenkin omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristönsä ja lähiluontonsa viihtyisyyteen ja siisteyteen - roskien ja lemmikkien jätösten vieminen roska-astioihin, hyvä käytös ja muiden huomioiminen pitävät yllä yhteisen ympäristömme viihtyisyyttä.

Talkoot antavat mainion mahdollisuuden yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyden kokemiseen. Talkoissa pääsemme konkreettisesti tekemään töitä lähiluontomme ja elinympäristömme hyväksi, saamme lähikosketusta luontoon ja tutustumme uusiin ihmisiin.

Viheralueyksikkö ja ympäristökeskus tarjoavat asukkaille mahdollisuuden osallistua viheralueiden ylläpitotyöhön. Asukkaiden kanssa tehtävä talkootyö on kaupungin ohjaamaa vuorovaikutteista ja suunnitelmallista toimintaa. Purokunnostuksia tehdään talkootöinä kalastonhoitoyhdistysten kanssa. Talkookohde sovitetaan kaupungin yleisiin toimintatapoihin ja ympäristönhoidon tavoitteisiin sekä asukkaiden ja kaupungin resursseihin. Talkookohteet ovat kaupungin omistuksessa olevia kaavoitettuja viheralueita. Ajankohtaisista talkoista tiedotetaan Vantaan Sanomissa ja internetissä.

Talkootyöt

Talkoilla tehtävät työt ovat pääasiassa kunnossapitotöitä, kuten:

  • roskien siivous
  • niittytalkoot
  • vieraslajitalkoot
  • ruistalkoot
  • kukkasipuleiden istutus
  • metsänhoitotöiden jälkeiset risusavotat
  • purojen kalataloudelliset kunnostukset.