Esiopetuspaikat

Esiopetuksen järjestämisestä vastaavat Vantaalla kunnalliset varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja yksityiset päiväkodit, joille Vantaan kaupunki on myöntänyt esiopetuksen järjestämisluvan. Esiopetusta järjestetään sekä päiväkotien että koulujen tiloissa.

Esiopetuksen järjestämispaikoista päätetään opetuslautakunnassa lukuvuodeksi kerrallaan ennen esiopetukseen ilmoittautumisen käynnistymistä. Kun esiopetukseen ilmoittautuneiden lasten määrä on hakuajan päätyttyä tiedossa, opetuslautakunta vahvistaa seuraavan lukuvuoden esiopetuksen järjestämispaikat.

Esiopetusta järjestetään niissä esiopetuksen järjestämispaikoissa, joihin ilmoittautuu vähintään 13 esiopetukseen osallistuvaa lasta. Esiopetusryhmän koko voi olla mainittua pienempi, mikäli

  • kyseessä on erityisryhmä, integroitu ryhmä tai pienennetty ryhmä tai iltahoitoa tai ympärivuorokautista päivähoitoa tarjoava yksikkö.
  • kyseessä on kieli- tai vaihtoehtopedagogiikkaa toteuttava ryhmä, jonka lapset jatkavat esiopetuksesta samaan pedagogiikkaan perustuvaan perusopetukseen.
  • lisäksi varhaiskasvatuspäällikkö voi esittää erittäin perustellusta syystä esiopetuksen järjestämispaikaksi päiväkotia, missä lapsimäärä on mainittua pienempi niin, että ryhmässä on kuitenkin vähintään seitsemän lasta.
  • yksityisissä päiväkodeissa esiopetuksen järjestämisen edellytyksenä on, että päiväkotiin muodostuu vähintään seitsemän lapsen ryhmä. Ryhmäkokosuositus voi yksityisessä päiväkodissa alittua vaihtoehtopedagogiikkaan perustuvassa esiopetuksessa silloin, kun se turvaa siirtymisen samaa pedagogiikkaa toteuttavaan perusopetukseen.

Esiopetuspaikat lukuvuonna 2019-2020:

Myyrmäki

Yksityiset päiväkodit Myyrmäen alueella:

Kivistö-Aviapolis

Yksityiset päiväkodit Kivistö-Aviapolis alueella:

Tikkurila

Yksityiset päiväkodit Tikkurilan alueella:

Hakunila

Yksityiset päiväkodit Hakunilan alueella:

Korso-Koivukylä

Yksityiset päiväkodit Korso - Koivukylän alueella:

Lisätietoa esiopetuksen järjestämispaikoista saa päiväkotien johtajilta ja varhaiskasvatuksen palveuohjaajilta.

Ajankohtaista

Twitter