Lapsi esiopetuksessa

Lapset tutkivat tabletilla aivojen rakennetta

Ennen oppivelvollisuuden alkua lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään Vantaalla esiopetuksen järjestämispaikoiksi vuosittain hyväksyttävissä kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa.

Esiopetuksessa noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja. Huoltajat vastaavat lapsen säännöllisestä osallistumisesta esiopetukseen. Yli kahden viikon poissolot anotaan päiväkodin johtajalta lomakkeella.

Neljän tunnin esiopetus on maksutonta ja sen aikana tarjotaan lämmin ateria.

Esiopetuksessa tarjotaan tarvittaessa kasvun ja oppimisen tukea sekä oppilashuollon palveluita.

Esiopetuksen lomakkeet

Ilmoittautuminen esiopetukseen (e-lomake)

Ilmoittautuminen esiopetukseen (tulostettava lomake)

Varhaiskasvatushakemus (e-lomake), täytetään, jos lapsi ei ole osallistunut varhaiskasvatukseen Vantaalla ennen esiopetusvuotta

Varhaiskasvatushakemus, tulostettava lomake

Poissaolojen anominen esiopetuksesta

Kaikki esiopetuksen lomakkeet löytyvät verkkoasioinnin sivulta

Ajankohtaista

Twitter