Esiopetuksen hyvinvointityö

Vantaalla esiopetuksen oppilashuoltoa kutsutaan esiopetuksen hyvinvointityöksi. Sen tehtävä on edistää ja ylläpitää jokaisen lapsen hyvää oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Hyvin toimivassa yhteisössä vallitsee luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiri.

Esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on oikeus maksuttomaan oppilashuoltoon

Esiopetuksen hyvinvointityö on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää, yhteisöllistä hyvinvointityötä. Yhteisöllinen hyvinvointityö sisältää koko esiopetusyhteisön hyvinvointia tukevaa työtä erilaisin menetelmin. Tämän lisäksi lapsella on oikeus yksilökohtaiseen hyvinvointityöhön. Yksilökohtainen hyvinvointityö sisältää neuvolan terveydenhoitopalvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä tarvittaessa eri alan asiantuntijoista koostuvan monialaisen asiantuntijaryhmän palvelut.

Keskeistä esiopetuksen hyvinvointityössä on lapsen eheän oppimispolun turvaaminen esi- ja perusopetuksen kiinteällä yhteistyöllä.

Hyvää fiilistä esiopetusryhmään - Yhteisöllinen hyvinvointityö ennaltaehkäisee

Yhteisöllisen hyvinvointityön tehtävänä on edistää positiivista vuorovaikutusta esiopetusyhteisössä, rakentaa ja ylläpitää turvallista ja tasavertaista ilmapiiriä ja ryhmäytymistä, huomioida ja arvostaa lapsiryhmän eri kieliä ja kulttuureita sekä edistää lasten osallisuutta. Kehittäminen ja toteuttaminen tapahtuvat yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa.

Esiopetusyhteisön yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita käsittelee yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR). Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä kokoontuu pienalueittain ja siihen kuuluvat pienalueen esiopetusta järjestävien päiväkotien johtajat, esiopettajien edustus, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja ja huoltajien edustaja. Huoltajat voivat tiedustella mahdollisuutta osallistua YHR:n toimintaan päiväkodin johtajalta.

Kun huoli herää - Tukea yksilökohtaisesta hyvinvointityöstä

Yksilökohtaisen hyvinvointityön tavoitteena on seurata ja edistää lapsen hyvinvointia ja kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja terveyttä yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Huoltajan suostumuksella lapsen hyvinvointiin liittyviä asioita voidaan käsitellä yhdessä huoltajien, monialaisen asiantuntijaryhmän ja tapauskohtaisesti myös lapsen kanssa. Huoltajilla on myös mahdollisuus käyttää kuraattorin, psykologin sekä neuvolan terveydenhoitajan palveluita lapsen asioissa.

Ajankohtaista