Opiskelu lukiossa

Penkkarit

Lukio-opinnot pähkinänkuoressa:

  • oppimäärä laajuudeltaan kolmivuotinen, suoritettava enintään neljässä vuodessa
  • oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, mikä samalla on lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehto
  • laajan matematiikan opiskelijalla 51 pakollista kurssia, lyhyen opiskelijalla 47
  • lisäksi syventäviä ja soveltavia kursseja
  • mahdollisuus suorittaa myös muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja

Opiskelijan lukujärjestys rakennetaan kurssitarjottimen ja tuntikaavion avulla. Kunkin jakson lopussa on 5-7 päivänä useimmissa oppiaineissa kurssikokeet sekä kokeiden valmistelutunnit. Huom! Syksyllä 2021 lukio-opintonsa aloittavat suorittavat lukion uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Lue lisää siitä, mikä muuttuu lukiossa.

Opinto-ohjaajat tukevat opiskelijaa opiskelussa ja lukion jälkeisen uravalinnan pohdinnassa. Lisäksi opiskelija kuuluu ryhmänohjausryhmään, jonka ohjaajan opiskelijat tapaavat viikoittain. Ryhmänohjaajat seuraavat opintojen edistymistä.

Opetusjärjestelyissä ja opintojen ohjauksessa huomioidaan opiskelijoiden yksilölliset taustat ja lähtökohdat. Vieraskielisille opiskelijoille järjestetään suomi toisena kielenä –opetusta ja mahdollisuuksien mukaan myös oman äidinkielen opetusta.

Opiskelijoita kannustetaan koulun yhteishenkeä kohottavaan opiskelijakuntatoimintaan. Myös tutorit opastavat uusia lukiolaisia lukio-opintoihin sekä oman lukion toimintatapoihin ja perinteisiin.

Lukiot tekevät aktiivisesti yhteistyötä huoltajien kanssa. Kunkin lukion lukuvuosisuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin kodin ja oppilaitoksen välisestä yhteistyöstä. Lukuvuosisuunnitelmat ovat Wilmassa.

Ajankohtaista