Wilma kodin ja koulun välisessä viestinnässä

Wilma on internetin kautta toimiva kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu liittymä, sähköinen reissuvihko.

Koulutulokkaiden huoltajat saavat oppivelvollisuusilmoituksen mukana joulu-tammikuussa oppilaskohtaisen avainkoodin, jolla he voivat luoda yhden huoltajan Wilma-käyttäjätunnuksen. Mikäli huoltajat haluavat omat henkilökohtaiset tunnukset Wilmaan, tulee koululta pyytää uusi avainkoodi toisen tunnuksen luomista varten. Myöhemmin Vantaalla koulunsa aloittavien oppilaiden huoltajat saavat avainkoodin tunnusten luomista varten koulun kansliasta. Mikäli oppilas vaihtaa koulua Vantaan sisällä, Wilma tunnukset pysyvät samoina.

Wilmasta huoltajat näkevät mm.

  • lapsensa lukujärjestyksen
  • tunti- ja koemerkinnät
  • arvioinnin
  • koulunkäynnin tukeen liittyvät merkinnät ja asiakirjat.

Lisäksi Wilman kautta huoltajat pystyvät tarkastelemaan ja selvittämään oppilaan poissaoloja, lukemaan koulun tiedotteita ja lähettämään viestejä opettajille ja henkilökunnalle, vastaamaan mahdollisiin kyselyihin ja lukemaan koulun lukuvuosisuunnitelman. Myös mahdollisista kurinpitotoimista tiedotetaan Wilman kautta.

Huoltaja voi itse ylläpitää koululle ilmoittamiaan yhteystietoja ja täyttää oppilaan poissaolo- ja iltapäiväkerhohakemuksen. Myös em. hakemuksista tehdyt päätökset ovat nähtävissä Wilmassa.

Ketkä näkevät oppilaan tiedot Wilmassa?

Oppilaan tietoja Wilmassa voivat tarkastella ne henkilöt, joiden työtehtäviin oppilaan opetuksen ja oppilashuollon järjestäminen kuuluu. Huoltajalla on halutessaan oikeus kieltää kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin oikeudet nähdä oppilasta koskevia salassa pidettäviä tietoja. Tällaisella tilanteessa huoltajan tulee olla yhteydessä koulun rehtoriin.

Ajankohtaista