Koululaisen hyvinvointi ja terveys

Koululaiset leikkimässä

Oppilashuolto tukee lasten oppimista ja hyvinvointia sekä edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Kaikki koulussa työskentelevät aikuiset huolehtivat oppilaiden hyvinvoinnista ja oppimisesta yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaan kouluhyvinvointiin vaikuttavat kouluympäristön turvallisuus ja terveys sekä riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Hyvinvointityö on oppilaan kohtaamista, kannustamista, auttamista ja oppilaan osallisuuden vahvistamista.

Oppilashuoltotyön tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ja puuttua varhain oppilaan mahdollisiin koulunkäynnin vaikeuksiin sekä tarvittaessa ohjata oppilas koulun ulkopuolisille auttajille. Oppilashuolto tukee myös koko kouluyhteisön hyvinvointia. Jokaisessa koulussa työskentelee opetushenkilöstön lisäksi koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Lisäksi koululaisille kuuluu hammashoito sekä koululääkärin palvelut. Myös kouluruokailu on osa oppilaan hyvinvointia. Oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon koko perusopetuksen ajan. Koulun oppilashuoltotyötä johtaa koulun rehtori.

Koulurauha lukuvuodelle 2018–2019 julstettiin Vantaalta

Koulurauha-vuoden teemaksi oppilaat ovat valinneet "Sinä voit vaikuttaa. – Hymykin auttaa." Koulurauhatyön ideana on, ettei ketään kiusattaisi ja ettei kukaan jäisi yksin.

Lisätietoa Koulurauhasta-työstä löytyy Koulurauhan nettisivuilta.

Hammashoito

Koululaiset kutsutaan suun terveystarkastukseen 1., 3., 5., 7. ja 8. luokalla. Lisäksi hoitoa annetaan tarpeen mukaan.

Tutustu oppilashuollon työntekijöihin

Tutustu oppilashuoltotyöhön katsomalla lyhyt esittelyvideo. Videoon on tekstitys albaniaksi, arabiaksi, somaliksi, soraniksi, venäjäksi, vietnamiksi.

Tukea oppimiseen

Tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

Lapsi voi tarvita tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin koulupolun eri vaiheissa. Tuen muotoja koulussa ovat esimerkiksi tukiopetus ja erityisopetus.

Vantaan liikkuva koulu

Vantaan kaikki peruskoulut ovat mukana Liikkuvassa koulussa.

Kouluterveydenhuolto

Kaikille kouluille on nimetty oma kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri. Kouluterveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan vähintään kerran lukuvuoden aikana.

Tutustu koulun oppilashuollon työntekijöihin

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter