Koulumatkat ja koulukuljetus

Koulumatka taittuu hyvin pyörällä

Koulumatkaan kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen koulun alkua, ja mahdolliset vaaranpaikat on hyvä käydä lapsen kanssa yhdessä läpi. Heijastin vaatteissa on halpa vakuutus. Jos matka kuljetaan polkupyörällä, sen tulee olla hyvässä kunnossa. Myös valot ja kypärä kuuluvat pyöräilijän varusteisiin.

Koululaisella on oikeus koulumatkaetuun, jos koulumatkan pituus ylittää perusopetuslaissa ja Vantaan perusopetuksen koulukuljetusperusteissa määritellyt kilometrirajat. Oikeus matkaetuun voi syntyä myös, jos matka todetaan liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi tai jos oppilas ei selviä siitä terveydellisistä syistä. Koulumatkaedun voi saada ainoastaan kunnan osoittamaan lähikouluun. Muuhun kuin lähikouluun hakeneella oppilaalla on kuitenkin oikeus maksuttomaan koululaismatkakorttiin, jos koulukuljetuksen myöntämisperusteet matkan pituuden osalta täyttyvät sekä lähikouluun että luvan mukaiseen kouluun.

Milloin on mahdollisuus koulumatkaetuun?

1) Koulumatkan pituus

Maksuttoman koululaismatkakortin saa koulumatkan pituuden perusteella, jos koulumatka lähikouluun on

  • 1.-10. luokan oppilaalla yli 5 km
  • erityistä tukea tarvitsevalla 1.-2. luokan oppilaalla yli 3 km
  • valmistavan opetuksen alle 10-vuotiaalla oppilaalla yli 3 km

Matkat mitataan sivistystoimen mittausohjelmalla, joka mittaa lyhimmän jalankulkukelpoisen reitin oppilaan kodin portilta koulukiinteistön sisäänkäynnille. Jos kiinteistössä on useita sisäänkäyntejä, matka mitataan oppilaan kotia lähimmän sisäänkäynnin mukaan.

2) Koulumatkan vaikeus, rasittavuus ja vaarallisuus

Koulumatkan vaikeuden, rasittavuuden ja vaarallisuuden arvioi sivistystoimi. Koulumatkaa ei pidetä vaarallisena, jos tiellä on erillinen kevyen liikenteen väylä tai leveä piennartila, liikennevalot tai merkityt suojatiet, 50:n nopeusrajoitus ja riittävä näkyvyys kaikissa paikoissa.

3) Terveydelliset syyt

Terveydellisistä syistä koulukuljetus myönnetään lääkärin lausunnon perusteella. Lausunnon voi palauttaa postitse sivistystoimi/ Koulukuljetus, PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostilla koulukuljetus@vantaa.fi.

Ajankohtaista

Twitter