Musiikkiluokat ja kaksikielinen opetus

Vantaalla on mahdollista opiskella perusopetuksen oppimäärä englannin kielellä tai ruotsin kielikylpyopetuksessa. Lisäksi Vantaalla on tarjolla montessoriopetusta vuosiluokille 1.-6. ja yksityinen Steinerkoulu vuosiluokille 1.-9. Musiikkiluokkaopetusta järjestetään vuosiluokilla 3.-9.

Hakeminen kaksikieliseen ja montessoriopetukseen

Koulutulokkaat hakevat kaksikieliseen ja montessoriopetukseen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tammikuussa. Lapsi ilmoitetaan normaalisti kouluun ja lisäksi täytetään Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen-lomake. Ilmoittautumislomake toimitetaan siihen kouluun, josta opiskelupaikkaa haetaan tammikuussa. Lisätietoa mahdollisista painotetun opetuksen valintakokeista saa koulujen tilaisuuksista.

Kaksikieliseen opetukseen vuosiluokille 2-6 tai 8-9 haetaan ottamalla suoraan yhteyttä opetusta järjestävään kouluun. Luokille voidaan hyväksyä oppilaita, jotka osoittavat riittävät englanninkielen taidot ja jos luokilla on tilaa. Hakemiseen käytetään hakemusta toissijaiseen kouluun.

Englanninkielisten ja kielikylpyuokkien oppilaat voivat jatkaa painotettua opetusta aina 9. vuosiluokan loppuun saakka. Mikäli englanninkielisen luokan oppilas haluaa jatkaa opiskelua englannin kielellä yläkoulun ajan, hänen tulee osallistua kansainvälisen koulun englannin kielen kokeeseen. Kokeeseen ilmoittaudutaan täyttämällä Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen vuosiluokille 7.-9.-lomakkella.

Kielikylpy- ja musiikkiluokkien oppilaiden osalta täytetään Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen -lomake kuudennella luokalla.

Painotetun opetuksen oppilaaksiotto on aina toissijaista oppilaaksiottoa. Oppilaalla ei ole pääsääntöisesti oikeutta koululaismatkakorttiin toissijaiseen kouluun.

Musiikkiluokalle haetaan Wilman kautta 2. vuosiluokalla

Musiikkiluokille haetaan osallistumalla musikaalisuustestiin. Kaikki hakijat testataan. Testiin ilmoittaudutaan Wilman kautta 20.11.-9.12.2020. Hakulomakkeen voi myös tulostaa ja lähettää siihen kouluun, josta paikkaa haetaan. Musiikkiluokkakoulujen rehtorit tekevät päätökset musiikkiluokalle hyväksytyistä oppilaista 14.2.2021 mennessä. Päätös julkaistaan Wilmassa.

Musiikkiluokkaopetus alkaa 3. vuosiluokalta. Musiikkiluokalla voi opiskella 9. vuosiluokan loppuun saakka.

Musiikkiluokalle tai kaksikieliseen opetukseen 7. vuosiluokalta alkaen

Musiikkiluokille ja ruotsin kielikylpyopetukseen otetaan uusia oppilaita myös 7. vuosiluokalta alkaen, jos ryhmissä on tilaa. Opiskelemaan voi hakea täyttämällä Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen -lomakkeen ja palauttamalla sen omalle luokanopettajalle lokakuussa. Lisäksi tulee olla yhteydessä siihen kouluun josta opiskelupaikkaa haetaan ja sopia mahdollisesta valintakokeesta.

Koulujen infotilaisuudet koulutulokkaiden huoltajille

Englanninkielinen opetus

  • Ti 12.1.2021 klo 18 Vantaan kansainvälinen koulu (Hagelstamintie 1). Hakijoille järjestetään englannin kielen koe.
  • Ke 13.1.2021 klo 18 Rekolanmäen koulu (Valtimotie 4). Hakijoille järjestetään kielellisen valmiuden koe.
  • To 20.1.2021 klo 18 Kaivokselan koulu (Kaivosvoudintie 10). Hakijoille järjestetään kielellisen valmiuden koe.

Ruotsin kielikylpy

  • Ma 11.1.2021 klo 18 Uomarinteen koulu (Uomarinne 2)
  • Ke 13.1.2021 klo 18 Viertolan koulu (Liljatie 2)

Montessoriopetus

  • Ma 11.1.2021 klo 18 Kuusikon koulu (Hovitie 11)

Kurkkaa videolta tunnelmia kielikylvystä