Musiikkiluokat

Musiikkiluokat

Vantaalla on musiikkiluokkia useissa kouluissa eri puolilla kaupunkia. Musiikkiluokkaopetus alkaa kolmannelta luokalta ja jatkuu koko perusopetuksen ajan, vaikka koulu voi välillä vaihtuakin. Musiikkiluokille otetaan oppilaita, jotka ovat kiinnostuneita musiikista ja joilla on edellytykset musiikin opiskeluun.

Haku musiikkiluokalle

Hakuaika musiikkiluokalle on toisen luokan syksyllä. Musiikkiluokille pyritään osallistumalla musikaalisuustestiin. Ilmoittautumislomake toimitetaan siihen kouluun, josta paikkaa haetaan.

Musikaalisuustesti sisältää rytmin- ja melodiantoistotehtäviä sekä oppilaan itse valitseman laulun esittämisen. Testaajina toimivat musiikkiluokkien opettajat ja mahdollisesti Vantaan musiikkiopiston opettaja. Testit pidetään joulu- ja tammikuun aikana oppilaan omassa koulussa. Koulu ilmoittaa kotiin testin tarkan ajankohdan. Jos lapsi on sairaana testipäivänä, siitä pyydetään ilmoittamaan kouluun uuden testiajan sopimiseksi.

Koulumenestys ei vaikuta musiikkiluokalle pääsyyn; oppilaiksi valitaan musikaalisesti lahjakkaita lapsia. Musiikkiopistossa opiskelusta ei saa lisäpisteitä. Musiikkiluokalle hyväksytyt oppilaat ilmoitetaan aakkosjärjestyksessä. Tämän jälkeen huoltajat varmistavat musiikkiluokkapaikan vastaanottamisen.

Opiskelun musiikkiluokalla voi aloittaa myös 7. luokalla

Musiikkiluokalle voi pyrkiä myös vuosiluokkien 7–9 ajaksi, jos oppilaalla on musiikkiluokalla tarvittavat tiedot ja taidot ja ryhmässä on tilaa. Opetukseen haetaan Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen vuosiluokille 7.-9. -lomakkeella, joka toimitetaan omaan kouluun. Oppilaat valitaan vapaille paikoille musikaalisuustestien kautta. Se koulu, jonka oppilaaksi oppilas hakee, vastaa testien järjestämisestä.

Opetus musiikkiluokilla

Musiikkiluokkien musiikinopetuksesta huolehtivat alaluokilla musiikkiin erikoistuneet luokanopettajat, yläluokilla musiikin lehtorit. Opetussisältöjä ovat muun muassa:

  • laulu, kuorolaulu, säveltapailu, musiikkitietous ja musiikkiliikunta
  • soitto: koulu- ja orkesterisoittimet, orkesteri
  • musiikin kuuntelu, tutustuminen musiikin rakenteisiin ja säveltäjiin sekä heidän teoksiinsa

Musiikkiluokalla soiton opiskelu tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisin. Musiikkiluokkalaisten soitinvalintaa ohjaavat yhteistyössä musiikkiluokan opettaja ja soitonopetusta järjestävä taho. Soitinvalinnalla pyritään siihen, että oppilaiden soittimet muodostavat toimivan kokonaisuuden sekä luokan oman että koulun orkesterin kannalta. Soitinvalintojen teko voidaan aloittaa jo keväällä.

Kuorot ja orkesterit

Musiikkiluokkien toimintaan kuuluvat erilaiset kuorot, orkesterit ja yhtyeet. Kaikki oppilaat osallistuvat niihin taitojensa mukaan.

Musiikkiluokilla voi olla sekä luokkakuoroja että eri luokka-asteiden yhteisiä kuoroja. Orkesterit toimivat samoin joko luokkakohtaisina tai musiikkiluokkien yhteisinä. Lisäksi koulun musiikkiluokkalaisista on koottu yhteinen kuoro ja joissakin kouluissa myös yhteinen orkesteri. Näihin ryhmiin otetaan oppilaita myös muilta kuin musiikkiluokilta.

Lisäksi kuoroja ja orkestereita voidaan muodostaa konsertti- ja projektikohtaisesti ja oppilaat voivat halutessaan perustaa itsenäisesti omia laulu- ja soitinyhtyeitä.

Ajankohtaista

Twitter