Ruotsin kielikylpy

Vantaalla kielikylpyopetusta ruotsin kielellä annetaan Uomarinteen koulussa (vuosiluokat 1.-6.) ja Viertolan koulussa (vuosiluokat 1.-6.) sekä osittaista kielikylpyopetusta Kilterin koulussa (vuosiluokat 7.-9.). Kielikylpy on tarkoitettu suomea äidinkielenään puhuville oppilaille. Kielikylpyopetuksen tavoitteena on toiminnallisen ruotsin kielen taidon saavuttaminen.

Kielikylpyluokilla noudatetaan koulun yleistä opetussuunnitelmaa ja opetuksessa vieras kieli on sekä oppimisen väline että sen kohde. Ensimmäisellä luokalla kaikki opetus on ruotsinkielistä ja oppilaat oppivat lukemaan ja kirjoittamaan ensin ruotsin kielellä. Oppilaat voivat kuitenkin käyttää omaa äidinkieltään, kunnes heillä on riittävä ruotsin kielen valmius. Äidinkielen opetus alkaa toisella luokalla muun kuin oman opettajan johdolla. Kielikylpyluokilla tutustutaan myös ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

Koulut järjestävät ruotsin kielikylpyopetuksesta kiinnostuneille vanhemmille infotilaisuuden tammikuun alussa. Uomarinteen koulun aloittaviin ryhmiin otetaan lapsia Koskikujan päiväkodista, jossa he he ovat jo "kylpeneet" esikouluvuoden. Lisäksi ryhmiin otetaan myös lapsia, joilla ei ole kielikylpytaustaa päiväkodista.

Uomarinteen ja Viertolan koulun kielikylpyoppilaat voivat siirtyä yläkouluun Kilterin kouluun, jossa järjestetään osittaista kielikylpyopetusta vuosiluokilla 7–9.

Kurkkaa videolta tunnelmia kielikylvystä

Ajankohtaista

Instagram

Twitter