Opiskelu yläkoulussa – vapautta, vastuuta ja uusia kavereita

Opiskelijat tabletilla

Hyppy alakoulusta yläkouluun tuo mukanaan muutoksia. Vaikka moni asia saattaa jännittää, siirtyminen seitsemännelle luokalle on myös uuden alku.

Mikä muuttuu yläkouluun siirryttäessä?

 • Oma vastuusi koulunkäynnistä kasvaa: huolehdit itse, että olet ajoissa oppitunneilla ja tulet valmistautuneena oppitunneille.
 • Oppiaineiden määrä lisääntyy. Uusia aineita ovat mm. kotitalous, kemia, fysiikka, biologia , maantieto, oppilaanohjaus ja terveystieto.
 • Yläkoulussa ei ole luokanopettajia. Eri oppiaineissa sinua opettavat omat aineenopettajat ja liikut luokasta toiseen eri oppiaineiden tunneille lukujärjestyksen mukaisesti.
 • Yksi aineenopettajista toimii ryhmänohjaajanasi.Tapaat häntä säännöllisesti mm. luokan ohjaustunneilla.
 • Yläkoulu tuo mukanaan uusia luokkakavereita. Vanhoja, eri luokilla olevia kavereita voit tavata välitunneilla ja vapaa-ajalla

Monta tapaa oppia ja opiskella

Jokainen oppii omalla tavallaan. Siksi yläkoulussa käytetään monia erilaisia opiskelutapoja ja oppimisympäristöjä – välillä opiskellaan myös koulun ulkopuolella. Käytössä ovat lisäksi niin sähköiset oppimateriaalit kuin uusi teknologia sovelluksineen.

Arviointi oppimisen apuna

Saat pitkin lukuvuotta palautetta, jonka tarkoituksena on ohjata ja kannustaa sinua opiskelussasi. Osallistut myös itse oman oppimisesi arviointiin. Saat kaksi kirjallista arviointia, väli- ja lukuvuosi¬arvioinnin, jossa on opettajan tekemä arvio edistymisestäsi ja osaamisestasi koko lukuvuoden tavoitteissa. Koulussa järjestetään edelleen arviointikeskustelu, jossa sinä, huoltajasi ja ryhmänohjaajasi keskustelette oppimisestasi ja muusta koulunkäyntiisi liittyvistä asioista.

Päättöarviointi ja -todistus

Saat yhdeksännen luokan lopuksi päättötodistuksen, jos arvosanasi kaikissa numeroin arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä (arvosana 5). Päättötodistuksen arvosanoilla on merkitystä, sillä niiden perusteella haet jatko-opintoihin. Päättöarviointi perustuu valtakunnallisiin perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereihin.

Voit saada valinnaisena aineena opiskelemastasi kielestä arvosanaksi hyväksytty-merkinnän, jos huoltajasi pyytää kirjallisesti, ettei päättötodistukseesi merkitä valinnaisesta kielestä numeroarvosanaa. Ruotsi arvioidaan kuitenkin aina numerolla.

Oppiaineet 7.–9. luokilla

 • Äidinkieli ja kirjallisuus
 • A-kieli, englanti
 • B-kieli, ruotsi
 • Matematiikka
 • Biologia ja maantieto
 • Fysiikka ja kemia
 • Terveystieto
 • Uskonto tai elämänkatsomustieto
 • Historia ja yhteiskuntaoppi
 • Musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous

Valinnaisaineet

Valinnaisina aineina voit opiskella sinua itseäsi kiinnostavia aineita. Valinnaisaineet vaihtelevat kouluittain ja niitä ovat esimerkiksi

 • yhteisten oppiaineiden syventävät ja soveltavat opinnot
 • useasta eri oppiaineesta muodostetut kokonaisuudet
 • vieraat kielet
 • tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät kurssit.

Oppilaanohjaus

Yläkoulun oppilaanohjauksen tunneilla saat ohjausta koulunkäynnissä, eri oppiaineiden opiskelussa ja opintoja koskevien valintojen sekä tulevaisuuden suunnittelussa. Työelämään tutustutaan mm. asiantuntija- ja yritysvierailujen kautta. Lisäksi 9. luokan oppilaille kuuluu kahden viikon työelämään tutustumisjakso (TET). Näitä jaksoja voi olla myös 7.–8. vuosiluokkien aikana 2–5 päivän tutustumisjaksoina.


Perusopetuksen arvot

Vantaan perusopetuksen arvot ovat hyvinvointi, oppimisen ilo ja toisten kunnioitus. Arvot on laadittu yhdessä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa.

Työelämäpainotteinen opetus

Joustavan perusopetuksen luokka JOPO sekä työelämäpainotteinen opetus TEPPO ovat toiminnallisia, työssäoppimisjaksoja sisältäviä tapoja suorittaa perusopetuksen viimeiset vuodet.

Asumista Vantaalla

Muuttavat oppilaat

Lisätietoja ilmoittautumisesta Vantaalle muuttaville perheille. Jos oppilas muuttaa Vantaan sisällä tai pois Vantaalta, muutosta tulee aina ilmoittaa kouluun.

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Valmistava opetus, suomi toisena kielenä opetus ja oman äidinkielen opetus.

Ajankohtaista


Twitter