Työelämäpainotteinen perusopetus

Työelämä on isossa muutoksessa ja tulevaisuuden työntekijöiltä edellytetään erilaisia työelämätaitoja. Vantaan perusopetuksessa pyritään vastaamaan tähän tarpeeseen vahvistamalla oppilaiden työelämätaitoja, luomalla joustavia opiskelupolkuja ja monipuolistamalla osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tämä kaikki edellyttää yläkoulun toimintakulttuurin kehittämistä. Lisäksi pyritään vaikuttamaan toisen asteen korkeisiin keskeyttämislukuihin tukemalla oppilaiden vahvuuksien tunnistamista ja itsetuntemusta ja luomalla mahdollisuuksia tutustua työelämään.

Syksystä 2019 lähtien kaikissa Vantaan ylä- ja yhtenäiskouluissa tarjotaan koulun 8.-9.-luokkalaisille oppilaille työelämäpainotteista opetusta joko joustavan perusopetuksen luokassa (JOPO) tai työelämäpainotteisen ei-luokkamuotoisen mallin kautta (TEPPO). Koulu päättää itse kumpaa mallia toteuttaa ja lisätietoja koulun työelämäpainotteisesta opetuksesta voi kysyä koulun rehtorilta.

Työelämäpainotteisessa opetuksessa oppilaat opiskelevat osan kouluvuodesta työpaikoilla. Tärkeää on oppilaan omat vahvuudet ja yksilöllinen oppimispolku. Työelämäpainotteisessa opetuksessa noudatetaan Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa toiminnallisilla työmenetelmillä. Työelämäpainotteista opetusta ohjaa koululla opettaja tai oppilaanohjaaja, ja sitä tukee koulun moniammatillinen tiimi.

JOPO

  • 10-13 oppilaan luokka
  • Oppilaat opiskelevat koulussa noin puolet kouluvuodesta (esim. 3 päivää viikossa koulussa ja 2 päivää viikossa työpaikoilla)
  • Luokassa JOPO-opettaja

TEPPO

  • Ei-luokkamuotoista toimintaa
  • Oppilailla on 5-7 viikkoa työelämäjaksoja lukuvuoden aikana
  • Muutoin oppilaat opiskelevat oman luokkansa mukana lukujärjestyksen mukaisesti
  • Koulussa TEPPO-oppilaanohjaaja

Oman koulun työelämäpainotteiseen opetukseen haetaan keväisin. Lisätietoja kevään 2019 oppilaaksiotosta helmi-maaliskuussa 2019.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter