Kodin ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö

Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tavoitteena on luoda hyvä pohja vanhempien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden väliselle yhteistyölle. Hyvän ja toimivan yhteistyön avulla edistämme lapsen turvallista varhaiskasvatuksen alkua. Kasvattajat tutustuvat lapsen vanhempiin ennen varhaiskasvatuksn aloitusta ja vanhemmat voivat kertoa omat toiveensa ja odotuksensa.

Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö perustuu arkiseen kanssakäymiseen. Jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta käydään vuosittain varhaiskasvatuskeskustelu huoltajien kanssa. Keskustelun pohjalta lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma, jossa kuvataan hänen kasvua, kehitystä ja oppimistaan. Lisäksi varhaiskasvatuksessa järjestetään vanhempainiltoja, joissa on mahdollista verkostoitua muiden huoltajien kanssa sekä kuulla ajankohtaisia kuulumisia.

Yhteydenpito kasvattajiin

Päivittäisten keskustelujen lisäksi vanhemmat voivat sopia yhteisestä keskustelusta lapsensa ryhmän kasvattajien tai päiväkodinjohtajan kanssa.

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY ry

Yhdistys toimii vantaalaisten vanhempien ja rekisteröityjen vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä. Yhdistys toimii varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen koulujen parissa.
VANVARY kokoaa eri koulujen ja päiväkotien vanhempia yhteen ja tarjoaa rakenteen kaupunkitasoiselle yhteistyölle. Alueyhdistys vaikuttaa myös sellaisten koulujen ja päiväkotien arkeen, joissa ei toimi omaa vanhempainyhdistystä. VANVARY järjestää vanhempainyhdistysten yhteisiä tapaamisia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, sekä tiedottaa vanhempainyhdistysten ja kattojärjestön toiminnasta. Yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi. Se pitää yhteyttä opetushallintoon ja muihin tarvittaviin viranomaisiin.

VANVARY on vantaalaisten vanhempien vaikuttamiskanava, kunnallinen vanhempien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöfoorumi, jonka toiminta on täysin vapaaehtoisten voimin tehtyä työtä, siksi erityisen arvokasta. Sen kaikki toiminta on vantaalaisten lasten ja nuorten hyväksi, yhteistyössä vanhempien ja eri lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa

VANVARY ja Vantaan varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen ja VANVARYN yhteistyö luo hyvän perustan lapsille ja huoltajille myöhemmin peruskoulun puolella jatkuvaan vanhempaintoimintaan ja yhteistyöhön yleisemminkin.

Vanhempainyhdistysten perustaminen

Suomen Vanhempainliitto, Vantaan varhaiskasvatus ja VANVARY haluavat tukea ja edistää varhaiskasvatuksen jäsenyhdistyksien eli vanhempainyhdistysten syntymistä.

Lisätietoja: www.vanvary.fi

Ajankohtaista

..

Twitter